Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0085-0073

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Badania rozkładu termicznego odpadów pochodzących z rozbiórki samochodów

Autorzy Stelmach, S.  Wasielewski, R.  Robak, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Investigation on thermal destruction of automobile shredder residue
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych nad wykorzystaniem procesu pirolizy do przetwarzania i waloryzacji odpadów z rozbiórki samochodów (ASR). Wykonane testy pirolizy próbek odpadów, zawierających lekkie frakcje pochodzące z recyklingu wraków samochodowych wykazały, że destrukcja termiczna tego rodzaju odpadów może być interesującym wariantem prowadzącym do ich energetycznego wykorzystania. Produkty (gazowe, ciekłe i stałe) otrzymane na drodze pirolizy organicznej frakcji odpadów pochodzących z rozbiórki samochodów mogą być wykorzystane użytecznie jako potencjalne paliwa alternatywne lub stanowić ich komponenty. Są to jednak jedynie wyniki badań laboratoryjnych i przeniesienie ich do pełnej skali przemysłowej wymaga pokonania problemów natury zarówno technicznej, jak i formalno-prawnej.
EN The results of laboratory investigations of pyrolysis process application for processing and valorization of automobile shredder residue (ASR) have been presented. The executed pyrolysis tests of samples from wastes including the light fractions ASR showed that thermal destruction of this kind of wastes could be an interesting variant leading to their energetic utilization. The products received during pyrolysis of wastes organic fraction (gaseous, liquid and solid) can to be used directly as potential alternative fuels or constitute their components. Presented results come only from laboratory investigations and transfer of them to full industrial scale requires solution of problems, of both technical and legal-formal character.
Słowa kluczowe
PL odpady z rozbiórki samochodów   ASR   piroliza   paliwo alternatywne  
EN automobile shredder residue   ASR   pyrolysis   alternative fuels  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2008
Tom Nr 3
Strony 149--156
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., 2 rys., 11 tabl.
Twórcy
autor Stelmach, S.
autor Wasielewski, R.
autor Robak, Z.
Bibliografia
1. Zevenhoven R., Saeed L., Automotive shredder residue (ASR) and compact disc (CD) waste: options for recovery of materials and energy. Helsinki University of Technology, 2003.
2. Stelmaszyńska A., Pisarska M, Międzynarodowy Kongres Recyklingu Samochodów. Recykling, 2003, nr 2, s. 24.
3. Harder M.K., Forton O.T., A critical review of developments in the pyrolysis of automotive shredder residue. J. Anal. Appl. Pyrolysis, 2007, t. 79, s. 387.
4. Oleszczuk P., Charakterystyka i możliwe sposoby unieszkodliwiania pozostałości po rozdrobnieniu samochodu. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2003, nr 5, s. 151.
5. Przywarska R., Kotowski W., Podstawy odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom, 2003.
6. de Marco I., Caballero B.M., Cabrero MA., Laresgoiti M.F., Torres A., Chomo’n M.J., Recycling of automobile shredder residues by means of pyrolysis. J. Anal. Appl. Pyrolysis, 2007, t. 79, s. 403.
7. Ambrowe C.A., Singh M.M., Harder M.K., The material composition of shredder waste in the UK. IWM Scientific & Technological Review, 2000, nr 11, s. 27.
8. Ando G., Steiner Ch., Selinger A., Shin K., Automobile Shredder Residue Treatment in Japan - Experience of 95 000 t ASR Recycling and Recovery available for Europe through Twin-Rec. International Automobile Recycling Congress Proceedings, Geneva, 2003.
9. Nadziakiewicz J., Wacławiak K., Stelmach S., Procesy termiczne utylizacji odpadów. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007.
10. Wasielewski R., Stelmach S., Stałe paliwa wtórne. Cz. I - Klasyfikacja i charakterystyka. Karbo, 2007, t. 52, nr 3, s. 164.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0085-0073
Identyfikatory