Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0085-0068

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Europejski przemysł smołowy: jaka przyszłość?

Autorzy Stompel, M.  Stompel, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN European coal tar processing industry: what is the future?
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnim okresie pojawiły się w Europie pewne trudności ze zbytem smoły koksowniczej, świadczące o odwróceniu się tradycyjnej sytuacji, charakteryzującej się przewagą popytu nad podażą. Obserwowana zmiana trendu wynika z kilku czynników, wśród których najważniejsze są: nadmiar zdolności przerobowych w stosunku do zapotrzebowania na produkty smołowe w Europie Zachodniej i Środkowej, rosnąca konkurencja na rynku światowym produktów z ChRL oraz utrzymująca się od blisko trzech lat bardzo niekorzystna dla europejskich eksporterów relacja euro do dolara. Europejscy "przeróbkarze" smoły zmuszeni są eksportować około 300 tys. ton rocznie paku elektrodowego. Pak ten znajdował rynek w Rosji, na Środkowym Wschodzie, w Afryce i w Ameryce Południowej. Jednakże, od 2005 roku na rynkach tych pojawił się tani pak z ChRL, oferowany w portach chińskich po cenie niższej niż cena surowej smoły w Europie. Eksport paku elektrodowego z Chin osiągnął w 2007 roku 400 tys. ton. Tracący rynek zbytu europejscy producenci paku nie mają innego wyjścia jak obniżać produkcję. Europejskie zakłady koksownicze, stojące wobec perspektywy braku zbytu smoły, rozważają alternatywne drogi utylizacji tego produktu. Najczęściej wymienianą opcją jest podawanie smoły indywidualnie lub w mieszance z mazutami do wielkiego pieca jako alternatywa do PCI. Autorzy uważają, że utylizacja smoły koksowniczej jako paliwa jest ostatecznością. Zamiast tego, sugerują rozważenie możliwości budowy w Europie Środkowej instalacji produkcji koksu pakowego metodą zwolnionego koksowania. Jednostka taka rozwiąże równocześnie problem nadmiaru smoły na rynku i problem ostrego niedoboru koksu elektrodowego, jaki prognozowany jest po roku 2010.
EN Quite recently some of European cokemakers observe certain problems with sales of crude coal tar, what may be an evidence of a reversal of a traditional situation characterized by an excess in demand. Decreasing demand for tar in Europe results from several reasons, the most important of them being distillation overcapacity in Western and Central Europe, the growing competition on the world market by coal tar products from China, and prevailing for three years already unfavorable for European exporters $/Euro exchange rate. European coal tar processing companies have to export about 300 kT of electrode pitch annually. This pitch used to find its place on the market in Russia, Middle East, Africa and South America. However, since 2005 a growing quantity of cheap electrode pitch from China arrives on those markets. In 2007 Chinese pitch was offered at FOB position at a price which was lower than the price of crude coal tar in Europe then. Export of electrode pitch from Peoples Republic of China has reached 400 kT in 2007. European producers of pitch who lost the market due to competition from China have not other choice than to cut production. European cokemakers who face a perspective of decreasing demand for coal tar consider alternative routes of its utilization. The most often proposed one is injection of tar alone or in a mixture with heavy fuel oil into the blast furnace as an alternative to PCI. The authors opinion is that utilization of crude coal tar as a fuel should be considered as a solution of the last resort. Instead, the authors suggest reconsidering construction somewhere in Central Europe of a pitch coke plant using well developed delayed coking technology. Such a plant would solve the tar oversupply problem and, at the same time, strong electrode coke undersupply problem forecasted after 2010.
Słowa kluczowe
PL koksownictwo   smoła koksownicza   pak elektrodowy   produkcja   prognoza  
EN coke making   coal tar   electrode pitch   production   forecast  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2008
Tom Nr 3
Strony 116--121
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., 5 tabl.
Twórcy
autor Stompel, M.
autor Stompel, Z.
Bibliografia
1. Stompel Z, The past, the present, and the future of the European coal tar industry: a path to where? International Tar Association 2008 Conference, Kyoto, May 2008.
2. Isler S., Coke production capacities and demand in the European Union. 5th China International Coking Technology and Coke Market Congress, Beijing, June 2007.
3. Jones A., The European Coke Market. EuroCoke Summit, Nice, April 2007.
4. Deng Xiaoxing, Coal tar distillation in China. International Tar Association 2008 Conference, Kyoto, May 2008.
5. Coking Industry Focuses on Tackling Excess Capacities. China Coal Resource, April 16, 2007.
6. Driscoll K., The outlook for aluminium and its implications for coal tar pitch demand. International Tar Association 2007 Conference, Mallorca, June 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0085-0068
Identyfikatory