Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0085-0067

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Polski Przemysł koksowniczy w latach 1997 - 2007

Autorzy Kosewska, M.  Mertas, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Polish cokemaking industry in 1997 - 2007 years
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zdolności produkcyjne koksownictwa ponownie osiągnęły poziom zbliżony do roku 1997. Korzystnie zmieniła się struktura wiekowa baterii koksowniczych. Obecnie baterie eksploatowane poniżej 5 lat stanowią już jedną trzecią potencjału produkcyjnego, a w dalszych latach udział ten będzie jeszcze wzrastał, co pozostaje w związku z planowaną realizacją kolejnych inwestycji budowy nowych baterii w poszczególnych koksowniach. Głównym kierunkiem sprzedaży koksu jest eksport, który od roku 1999 systematycznie rośnie i obecnie stanowi około 60 % jego produkcji (6 mln ton/rok). Wzrost eksportu skutkował sukcesywnym zwiększaniem się udziału koksu metalurgicznego w ogólnej produkcji i aktualnie udział ten sięga 82 %. Długoterminowe prognozy utrzymania się dobrej koniunktury na koks zapewniają koksowniom możliwość jego zbytu na międzynarodowym rynku. Problemem, z którym już obecnie borykają się koksownie, będzie dostępność odpowiedniej jakości surowców węglowych. Deficyt krajowego węgla koksowego będzie się pogłębiał, o ile nie zostaną zrealizowane plany inwestycyjne górnictwa związane z pozyskaniem nowych złóż wysokojakościowego węgla koksowego.
EN Production capacity of coking industry again reached the level of close to that from 1997. The age structure of coking batteries changed for the better. At present batteries exploited less than 5 years constitute as much as one third of production capacity and in oncoming years this share will be increasing what is connected with planned realization of sequent investments of new batteries construction in particular coking plants. Main direction for coke sale is export which from 1999 systematically increases and at this moment is about 60% of its production (6 mln t/year). Export increase entailed bigger metallurgical coke production and at present reaches about 82%. Long term forecasts of good market situation provide a possibility for coke sales on international market. The main problem will consist in good coking coals availability. Domestic coking coal deficit will deepen unless new investments in Polish coal mines connected with opening-up of new high quality coking coal deposits will be accomplished.
Słowa kluczowe
PL koksownictwo   potencjał produkcyjny   wskaźniki produkcyjne  
EN coke making   production potential   production indicators  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2008
Tom Nr 3
Strony 110--115
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., 2 rys., 6 tabl.
Twórcy
autor Kosewska, M.
autor Mertas, B.
Bibliografia
1. Wróbelska K., Kosewska M., Mertas B., Prace IChPW (nie publikowane).
2. Polski Przemysł Stalowy - Biuletyn HIPH 2001 - 2008.
3. Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł - Pożądany węgiel koksowy, http://www.wnp.pl
4. Rzeczpospolita - Koksownie muszą importować węgiel, http://www.wnp.pl
5. Śląski węgiel znów jest w cenie, http://katowice.naszemiasto.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0085-0067
Identyfikatory