Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0083-0014

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Zagospodarowanie osadów pochodzących z małych komunalnych oczyszczalni ścieków na przykładzie gminy Ciasna

Autorzy Halicka, A.  Suszyński, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Management of sludge from small communal sewage treatment plants : example of Ciasna community
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN Main processes of processing and neutralization of sewage sludge. Prognosis for changes in management style for communal sewage sludge by the year 2018. Comparison of investment and exploitation costs of liming and composling.
Słowa kluczowe
PL oczyszczalnia ścieków komunalnych   mała oczyszczalnia ścieków   osad ściekowy   zagospodarowanie osadów  
EN communal sewage treatment plant   small sewage treatment plant   sewage sludge   management of sludge  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2008
Tom Nr 3
Strony 39--43
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Halicka, A.
autor Suszyński, A.
  • Politechnika Warszawska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, a.halicka@skrzynka.pl
Bibliografia
[1] Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, www.mos.gov.pl.
[2] Halicka A.: Zakres stosowalności tlenowej i beztlenowej stabilizacji osadów pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków, Rozprawa doktorska (w przygotowaniu) Politechnika Warszawska, Warszawa 2008
[3] Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, załącznik do uchwały nr 233 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2006 r., www.mos.gov.pl.
[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia l sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Dz. Ust. Nr 134 póz. 1140
[5] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 7 września 2005 w sprawie kryteriów i procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, Dz. Ust. Nr 186 póz. 1552,1553
[6] Oferta firmy Trigger
[7] Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r., Dz. Ust. Nr 62, póz. 628
[8] Stanowisko ekspertów w kwestii wyboru metody zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych, Międzynarodowa konferencja „Termiczne przekształcanie osadów ściekowych" 12 grudnia 2006 r., Warszawa
[9] Materiały Wytwórni Preparatów do Ochrony środowiska „Trigger" Tarnobrzeg [10] Materiały Trigger Composites Grodzisko Dolne
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0083-0014
Identyfikatory