Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0082-0058

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Stan i perspektywy stosowania biopaliw pierwszej generacji

Autorzy Biernat, K.  Rogulska, M. 
Treść / Zawartość http://miesiecznikchemik.pl/ http://www.chemikinternational.com/issues/
Warianty tytułu
EN Status and perspectives of first generation biofuels applications
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wymagania europejskie związane ze stosowaniem biopaliw pierwszej generacji. Zaprezentowano również aktualną klasyfikację biopaliw w UE oraz pokazano technologiczne i środowiskowe aspekty wytwarzania i utrzymania tych biopaliw. Przedstawiono uwarunkowania na poziomie polskim w tym zakresie.
EN In article was presented European requirements connecting with application of first generation biofuels. It was also presented, currently classification of biofuels in UE, and showed technological, environmental aspects of produce and maintenance of those biofuels. In this area was described conditionings on national polish level.
Słowa kluczowe
PL biopaliwo pierwszej generacji   wytwarzanie   aspekt środowiskowy   aspekt technologiczny  
EN first generation biofuels   technological aspects produce   environmental aspects produce  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2008
Tom Vol. 61, nr 5
Strony 220--227
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., 5 tab., 1 wykr.
Twórcy
autor Biernat, K.
autor Rogulska, M.
  • Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Warszawa
Bibliografia
1. Braun R.: Balic Biorafinery Symposium, Dania 2005 r.
2. Gmyrek R.: Potrzeba jasnej strategii. Nowe Życie Gospodarcze. Dodatek Specjalny 26.04.2006 r. "Rynek biopaliw w Polsce - szanse i zagrożenia", str. 9-11.
3. Kowalczyk-Jusko A., Bednarski Z.: Burak jak ziemniak. Aeroenergetyka nr 4(14),2005 r. str. 15-16.
4. Kubik K., Żuchowski J.: Badania wybranych właściwości wysłodków buraczanych jako paliwa alternatywnego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 486, 2002 r.
5. Raldow W: Biofuels in the EU. Konferencja "FAME- estry metylowe kwasów tłuszczowych", CLN I PIPP, Warszawa, 16.03.2006 r.
6. Rogulska M., Jaworski Ł: Potrzebne plantacje. Agroenergetyka nr 4( 14), 2005 r. str. 17-20.
7. Żmuda K.: Strategia rozwoju biopaliw a uwarunkowania surowcowe. Warszawa, 11-12.05.2005 r.
8. Biernat K.: Prognoza rozwoju paliw. Studia Ecologiae et Bioethicae nr 3/2005.
9. Biernat K., Kulczycki A: Prognoza dla Polski. "Nowe Życie Gospodarcze dodatek specjalny z dnia 26 kwietnia 2006.
10. Biernat K.: Kierunki rozwoju układów zasilania i spalania oraz źródeł energii we współczesnych silnikach spalinowych. Przemysł Chemiczny, grudzień 2006.
11. Biernat K., Kulczycki AS.: Prognoza rozwoju biopaliw w Polsce. Krajowa Konferencja" Rynek biopaliw w Polsce - szanse i zagrożenia", Warszawa, 26.04.2006 r.
12. Biernat K.: Biopaliwa drugiej generacji. Krajowa Konferencja Biopaliw i Biokomponentów, Gdańsk, 18.10.2006 r.
13. Biernat K., Głąb J.: Analiza wymagań technicznych, normatywnych oraz wytycznych jakościowych produkcji i stosowania biopaliw w Polsce. Krajowa Konferencja "Biopaliwa w Polsce", Warszawa, 28-29.1 1.2006 r.
14. Biernat K., Kulczycki A, Rogulska M.: Development of Alternative Fuels in Poland. Materiały "Expert Workshop on Biofuels Support in Baltic States, Nordic Countries and Poland". Tallin, Estonia, 14.02.2007 r.
15. Biernat K., Mielczarska-Rogulska M.: Implementation and Properties of Biofuels and Biocomponents. Materiały konferencji "European Transport in FP 7", Warszawa, 1-2.03. 2007 r.
16. Maniatis K.: Biofuels EU policy and recent developments. Materiały drugiego spotkania Mirror Group ETPB, Bruksela, luty 2007 r.
17. Merkisz J.: Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994.
18. Mackowski J.M.: The EU Directives on Fuels Quality: a look beyond year 2000. Mat. II Międzynarodowej Konferencji pt: "Rozwój technologii paliw w świetle Dyrektyw Europejskich i Narodowych Uregulowań Normatywnych" Warszawa 1999.
19. Gronowicz J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Wyd. ITE Radom 2004.
20. Sitnik L.J.: Ekopaliwa silnikowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 2004.
21. Biernat K., Łuksa A: Węglowodory i tłuszcze odpadowe jako ciecze opałowe. Sozologia nr 1/2003.
22. Górski W: Biopaliwa w normach: ISO, EN i PN. Przemysł Chemiczny, grudzień 2006.
23. Kampman B.E., den Boer L.C., Croezen H.J.: Biofuels under development. Publication CE No 05.4894.11, Netherlands Petroleum Industry Association, Delft, May. 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0082-0058
Identyfikatory