Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0081-0013

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Hydrożele jako składniki hydrofilowych środków ochrony skóry

Autorzy Kurpiewska, J.  Liwkowicz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Hydrogels as hydrophillic skin protection measures' compounds
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Hydrofilowe kremy i żele zaliczane są do środków ochrony skóry. Nanoszone na skórę rąk bezpośrednio przed stanowią ochronę przed substancjami organicznymi nierozpuszczalnymi w wodzie - olejami, smarami, bezwodnymi rozpuszczalnikami, stanowiąc tzw. rękawice biologiczne. Żele wytwarzane są na bazie substancji charakteryzujących się zdolnością zmieniania napięcia powierzchniowego i tworzenia bton (wielocząstecz-kowe polimery pochodzenia naturalnego, np. kazeina, żelatyna, dekstryna i agar-agar). Stosowany jest również syntetyczny hydrożel polialkohol winylowy. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym instytucie Badawczym w Warszawie opracowano recepturę oraz sposób wytwarzania, a także przetestowano pod kątem właściwości barierowych nowy preparat hydrofilowy na bazie syntetycznych hydrożeli.
EN Hydrophilic creams and geis are usually made of high-molecular substances, which are able to change tension of the surface and create thin, elastic membrane (film). Natural polymers - casein, dextrin, agar-agar, gelatin, or synthetic polymers, as polyvinyl alcohol, polyvinypirolydon, methyl cellulose etc., are usually used. These substances swell in water and form colloidal solutions, which spread on human skin create elastic barrier layer impermeable to organic substances. This kind of skin protection is sometimes called "biological gloves" or "invisible gloves". This layer, with dirt occuring on it, can be easily removed with water. Such "invisible gloves" are a good protection against non polar, insoluble in water substances, for example: organic solvents, liquid fuel, oils, lubricants, varnishes, paints/lacquers, resin etc. New formula of hydrophilic gel based on synthetic hydrogels was elaborated and tested in Central institute for Labour Protection - National Research Institute in Warsaw.
Słowa kluczowe
PL środki ochrony skóry   żel hydrofilowy   krem barierowy   choroby skóry  
EN skin protection measures   hydrophilic gels   barrier creams   contact dermatitis  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2008
Tom Vol. 61, nr 2
Strony 78--80
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz.
Twórcy
autor Kurpiewska, J.
autor Liwkowicz, J.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
Bibliografia
1. HSE Guidance Notes. Guidance Note MS 24 - Health Surveillance of occupational skin disease. On line dostęp: 2007-10-29 http://www.hse.gov. uk/pubns/ms24.pdf.
2. Occupational Health Statistics Bulletin 2005/2006. On line dostęp: 2006-09-12 http://www.hse.gov.uk/statistics/overall/ohsb0506.htm.
3. Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 2005 r.; Opracowanie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa, czerwiec 2006, 17.
4. Perrenoud D., Gogniat T.,Olmstead W: Importonce of educotion with appropriote moterial for the prevention of occupational dermatitis. Occupational and Environmental Dermatology. 49, 88-90, 200 I.
5. Perrenoud D., Gallezot D., Lube J. i inni: Effect of a protective carem against skin irritation assaciated with hand hygiene practices. Occupational and Environmental Dermatology. 49, 91-93, 2001.
6. Wigger-Alberti W, Rougier A., Richard A., EIsner P.: Efficacy of protective cream in modified repeated irritation test. Acta Dermato Venereology. 78, 270-273, 1998.
7. Schnetz E., Diepgen T. L., EIsner P., Klotz A. M., Kresken J., Kuss O., Merk H., Schwanitz H. J., Wigger-Alberti M.: Multicentre study for the development of on in viva model to evaluate the influence of topical formulatians on irritation. Contact Dermatitis. 42, 336-343, 2000.
8. Gabard B., Treffel P.: Pre-c1inical development of a new skin protectian cream. Occupational and Environmental Dermatology. 49, 59-66, 2001.
9. Berndt U., Gabard B., Schliemann-Willers S., Wigger-Alberti w., Zitterbart D., EIsner P.: Integrated skin protektion from warkplace irritants: a new model for efficacy assessment. Exogenous Dermatology. I, 4S-48, 2002.
10. Hachem J.P., De Paepe K., Vanpée E., Kaufman L., Rogiers V., Rosseeuw D.: Combination therapy impraves the recovery of the skin barrier function: on experimental model using a contact allergy patch test combined with TEWL measurements. Dermatology. 202, 3 14-319, 200 I.
11. Draelos Z.D.: Hydrogel barrier/repair creams and contact dermatitis. American Journal of Contact Dermatitis. 11,222-225, 2000.
12. Grunewald A. M., Gloor M., Gehring W, Kleesz P.: Efficacy of barrier creams. Current Problems in Dermatology. 23, 187-197, 1995.
13. PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.
14. PN-EN 374: 1998. Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami. Arkusz I: Terminologia i wymagania. 1999 Arkusz 3: Wyznaczanie odporności na przenikanie chemikaliów.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0081-0013
Identyfikatory