Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0074-0037

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Analiza możliwości dostosowania użytkowanych gazociągów wysokiego ciśnienia do aktualnych warunków technicznych

Autorzy Witek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the possibility of adapting presently used high pressure gas supply systems to current technical conditions
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN Unifying maximum working pressures for gas supply systems working in Polish conditions. Distance between other buildings and gas transporting infrastructure.
Słowa kluczowe
PL gazociąg wysokiego ciśnienia   ciśnienie robocze maksymalne   odległość obiektów budowlanych  
EN high pressure gas supply system   maximum working pressure   distance between buildings  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2007
Tom Nr 5
Strony 2--6
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor Witek, M.
  • Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 01-613 Warszawa, ul. Bohomolca 21
Bibliografia
[1] PN-EN 1594: 2006 Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar - Wymagania funkcjonalne.
[2] PN-EN 12327: 2004 Systemy dostawy gazu - Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.
[3] PN-EN 10208-1: 2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A.
[4] PN-EN 10208-2: 1999 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B.
[5] PN-EN 10305-1: 2005 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część l: Rury bez szwu ciągnione na zimno.
[6] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
[7] PN—92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.
[8] BN-77/8976-76 Sieci nieelektryczne. Próba szczelności i próba wytrzymałości gazociągu.
[9] Instrukcja techniczna TŰV „Richtlinien für die Durchführung des Stresstest" VdTŰV Merkblatt Rohrleitungen 1060, wydanie sierpień 1977.
[10] Rozporządzenie Ministra Górnictwa z dnia 18 sierpnia 1978 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z dnia 13 września 1978 r.).
[11] Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 24 czerwca 1989 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 45, poz. 243 z dnia 26 lipca 1989 r.).
[12] Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686 z dnia 07 grudnia 1995 r.).
[13] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 Nr 97, poz. 1055, z dnia 11 września 2001 r.).
[14] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
[15] Witek M.: Ryzyko eksploatacji sieci przesyłowej gazu, Gaz Woda i Technika Sanitarna nr 1/2001, Wydawnictwo SIGM A NOT.
[16] Witek M.: Eksploatacja profilaktyczna sieci przesyłowej gazu, Gaz Woda i Technika Sanitarna nr 3/2002, Wydawnictwo SIGMA NOT.
[17] Witek M.: Eksploatacja profilaktyczna gazociągów przesyłowych, V Krajowa Konferencja Techniczna: Zarządzanie Ryzykiem w Eksploatacji Rurociągów - Metody badań i kontroli rurociągów przesyłowych i technologicznych, Płock 23-24 maja 2002, Materiały konferencyjne.
[18] ASME B31.8S-2004 Managing System Integrity of the Pipelines, Code for Pressure Piping - B31 Supplement to ASME B31.8, American Society of Mechanical Engineers, New York.
[19] Pipeline Safety Regulations - Part 192 Minimum Federal Safety Standards 9/1/94, Transportation Safety Institute, Oklahoma City.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0074-0037
Identyfikatory