Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0073-0028

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Przygotowanie węgla dla energetyki i nowych technologii węglowych

Autorzy Dubiński, J.  Aleksa, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Preparing coal for power engineering and new coal technologies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W światowej w strukturze zużycia paliw pierwotnych pojawiają się zmiany, ukierunkowane na zmniejszenie uzależnienia od ropy naftowej i gazu ziemnego na rzecz węgla, biopaliw, energii odnawialnej oraz energii jądrowej. W Polsce konieczna jest wymiana około 30 % mocy zainstalowanej w elektrowniach węglowych ze względu na ich zły stan techniczny. Koniecznością jest też zdecydowane zwiększenie sprawności produkcji energii elektrycznej. Jest to możliwe poprzez budowę nowych instalacji energetycznych np. układów nad- i ultranadkrytycznych, zaprojektowanych na spalanie węgli o wysokiej jakości. Przemawiają za tym względy ekonomiczne i ochrony środowiska naturalnego. Węgiel kamienny jest nie tylko nośnikiem energii, ale również cennym surowcem chemicznym. Obecnie, obok klasycznego już koksownictwa, otwierają się nowe kierunki wykorzystania węgla. Chodzi o zaawansowane technologie karbochemiczne, które zakładają użytkowanie węgli o dobrej jakości i korzystnej strukturze granulometrycznej. Wysokosprawna, ekonomiczna i ekologiczna produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz paliw transportowych na bazie węgla, wymaga odpowiedniego przygotowania tego nośnika energii i surowca chemicznego zarazem. Do dyspozycji stoją już dzisiaj nowoczesne metody i technologie inżynierii mineralnej oraz wydajny potencjał produkcyjny, który stale unowocześniany i udoskonalany jest w stanie sprostać nadchodzącym wyzwaniom. W artykule nawiązano do tych technologii przygotowania węgla. Scharakteryzowano rozwiązania obecnie stosowane, jak i te, które znajdą miejsce w praktyce przemysłowej w bliższej i dalszej przyszłości.
EN The changes in the structure of primary fuels appear in the world-wide scale, directed towards reducing the dependence on oil and natural gas in favour of coal, bio-fuels, renewable and nuclear energy. In Poland, there is a need to replace ca. 30 % of power installed in coal power stations due to their bad technical condition. It is also necessary to increase considerably the effectiveness of production of electrical energy. This is possible through constructing new power installations, e.g. supercritical and ultra-supercritical systems designed to burn high-quality coals. This is justified by economic reasons and those related to protection of natural environment. Hard coal is not only an energy carrier, but also a valuable chemical primary material. At present, in parallel with already classical coke engineering, new directions open out in utilisation of coal. This means advanced carbo-chemical technologies that also assume use of coal with high quality parameters and advantageous granulometric structure. Highly-efficient, economic and ecological production of electrical and thermal energy, as well as coal-based transport fuels needs preparing adequately this energy carrier and chemical raw material at the same time. Available are even now modern methods and technologies of mineral engineering, and efficient production potential, which, when constantly modernised and improved, is able to cope with the challenges to come. The paper refers to these coal preparation technologies. The currently applied solutions as well as those expected to find their place in the industrial practice in the near and further future have been discussed.
Słowa kluczowe
PL energetyka węglowa   węgiel   technologia węglowa  
EN coal   power engineering   coal technologies  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2007
Tom Nr 2
Strony 88--92
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., 2 tabl.
Twórcy
autor Dubiński, J.
autor Aleksa, H.
Bibliografia
1. Dubiński J., Węgiel kamienny - paliwo z przyszłością w światowej gospodarce energetycznej. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 r., AGH, Kraków.
2. Buzek J., Bezpieczeństwo kosztuje. Nowy Przemysł, 2006, nr 9.
3. Dubiński J., Tajduś A., Rola paliwa węglowego jako źródła energii pierwotnej. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 112/2005.
4. Hycnar J., Blaschke W., Ekologiczne, ekonomiczne i techniczne czynniki decydujące o roli węgla w bilansach paliwowo-energetycznych. Polityka Energetyczna, 2002, t. 5, z. 1, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków.
5. Dubiński J., Turek M., Aleksa H., Węgiel kamienny dla energetyki zawodowej w aspekcie wymogów ekologicznych. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 2/2005.
6. Arens W.Z., Perspektywy górnictwa w XXI wieku - nowe technologie. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej, 1997, AGH, Kraków.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0073-0028
Identyfikatory