Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0073-0006

Czasopismo

Chemia Analityczna

Tytuł artykułu

Fractionation of nitrogen and phosphorus compounds from medicinal plant samples

Autorzy Konieczyński, P.  Wesołowski, M. 
Treść / Zawartość http://www.chem.uw.edu.pl/chemanal/
Warianty tytułu
PL Frakcjonowanie związków azotu i fosforu w próbkach roślin leczniczych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Total concentration of nitrogen and phosphorus, as well as of their chemical forms - nitrate nitrogen and phosphate phosphorus has been determined in aqueous and acidic (2%, v/v acetic acid solution) extracts from leaves, roots, and rhizomes of medicinal plants, using spectrophotometric method. Concentration ranges of total nitrogen and phosphorus determined in the studied plant material (in dry mass; d.m.) were 2.80-15.30 mg gsup>-1and 0.51-3.08 mg g-1, respectively. Concentrations of nitrate nitrogen and phosphate phosphorus in aqueous and acetic acid extracts of leaves, roots, and rhizomes were in the ranges: 0.4-35.1 % of the total nitrogen, and 17.8-99. f % of the total phosphorus. Statistical analysis has shown that there is no significant correlation between the total contents of nitrogen and phosphorus in leaves, roots, and rhizomes. However, statistically significant correlation exists between the total phosphorus content and the content of phosphorus soluble in water and acetic acid extracts of leaves, as well as between nitrate nitrogen contents in aqueous and acetic acid extracts from roots and rhizomes. The results have proven that aqueous extracts of leaves, roots, and rhizomes contain significant fractions of nitrogen and phosphorus potentially bioavailable for these humans, who often take natural drugs.
PL W pracy oznaczono spektrofotometrycznie całko witą za wartość azotu i fosforu, jak również ich chemiczne formy - azot azotanowy(V) i fosfor fosforanowy, w ekstraktach wodnych i kwaśnych (2% (v/v) roztwór kwasu octowego) z liści, korzeni i kłączy roślin leczniczych. Oznaczona, całkowita zawartość azotu mieści się w zakresie od 2,80 do 15,30 mg gsup>-1 suchej masy surowca (s.m.), a w przypadku całkowitego fosforu: od 0,51 do 3,08 mg gsup>-1 s.m. Zawartość azotu azotanowego(V) i fosforu fosforanowego w ekstraktach wodnych i octowych otrzymanych z liści, korzeni i kłączy wynosiła odpowiednio: od 0,4 do 35.1% azotu całkowitego, oraz od 17,8 do 99,1% fosforu całkowitego. Analiza korelacji wykazała brak istotnej statystycznie zależności między całkowitą zawartością azotu i fosforu w liściach, korzeniach i kłączach. Natomiast istotną korelację stwierdzono pomiędzy całkowitą zawartością fosforu i zawartościąjego formy rozpuszczalnej w wodzie i roztworze kwasu octowego w liściach, jak również między zawartością azotu azotanowego(V) w wodzie i roztworze kwasu octowego w korzeniach i kłączach. Wyniki badań wskazują ponadto na fakt, iż wodne ekstrakty otrzymane z liści, korzeni oraz kłączy zawierają znaczne ilości azotu i fosforu potencjalnie przyswajalnego przez ludzi często stosujących galenowe formy leku roślinnego.
Słowa kluczowe
PL ekstrakt roślinny   azot całkowity   fosfor całkowity   azot azotanowy   fosfor forsforanowy   liść   korzeń   kłącze   roślina lecznicza  
EN plant extracts   total nitrogen   total phosphorus   nitrate nitrogen   phosphate-phosphorus   leaves   root   rhizome   medicinal plants  
Wydawca Komitet Chemii Analitycznej PAN
Czasopismo Chemia Analityczna
Rocznik 2007
Tom Vol. 52, No. 2
Strony 243--252
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Konieczyński, P.
autor Wesołowski, M.
  • Department of Analytical Chemistry, Medical University of Gdansk, Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdansk, Poland Fax: +48-58-349-31-24, marwes@amg.gda.pl
Bibliografia
1. Harborne J.B., Baxter H. and Moss G.P., Phytochemical Dictionary, A Handbook of Bioactive Compounds from Plants, 2nd edn, Taylor and Francis Ltd, London 1999, p. 72,149.
2. Markert B., Vegetatio, 103,1 (1992).
3. Kokot F. and Koj A., Harper's Biochemistry, 5th edn, PZWL, Warsaw 2004, p. 381, 389, 461 (in Polish).
4. Nowosielski O., Methods ofdetermination of fertilization needs, 2nd edn, PWRiL, Warsaw 1974, p. 166,174 (in Polish).
5. Lozak A., Soltyk K., Ostapczuk P. and Fijalek Z, Sci. Total Environ., 289, 33 (2002).
6. Duhan A., Khetarpaul N. and Bishnoi S., Food Chem.,, 9 (2002).
7. Shun-Xing L. and Nan-Sheng D., J. Pharm. Biomed. Anal., 32, 51 (2003).
8. Shun-Xing. L., Nan-Sheng D. and Feng-Ying Z., Bioorg. Med Chem. Lett., 14, 505 (2004).
9. Weber G. and Konieczynski P., Anal. Bioanal. Chem., 375,1067 (2003).
10. Marczenko Z. and Balcerzak M., Spectrophotometric methods in inorganic analysis, PWN, Warsaw 1998, p. 102, 192 (in Polish).
11. Yang J.E., Skogley E.O., Schaff B.E. and Kim J.J, Soil Sci. Soc. Am. J., 62,1108 (1998).
12. Custic M, Horvatic M. and Butorac A., Sci. Hort., 92, 205 (2002).
13. Lemberkovics E., Czinner E., Szentmihalyi K., Balazs A. and Szoke E., Food Chem., 78, 119 (2002).
14. Szentmihalyi K. and Then M., Acta Aliment., 29, 43 (2000).
15. Wesołowski M. and Konieczynski P, Thermochim. Acta, 397,171 (2003).
16. Fotyma M. and Mercik S., Agricultural Chemistry, 2nd edn, PWN, Warsaw 1995, p. 97 (in Polish).
17. Szydłowska E., Zareba S. and Szydlowski W, Bromat. Chem. Toksykol., 35, 351 (2002).
18. Afifi F.U. and Abu-Irmaileh B, J. Ethnopharmacol.,12,101 (2000).
19. Atawodi S.E., Food Chem. Toxicol., 41, 551 (2003).
20. Wilhelm W.W., Arnold S.L. and Schepers J.S., Agron. J., 92,186 (2000).
21. Evaluation ofcertainfood additives and contaminants, 44th Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, Geneve 1995, p. 32.
22. Adelantado J.V.G, Reig F.B, Garcia A.P. and Martinez V.P., Talanta, 30, 974 (1983).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0073-0006
Identyfikatory