Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0072-0037

Czasopismo

Chemia Analityczna

Tytuł artykułu

Preparation and examination of amine- and amiloride-ion selective electrodes with PVC matrix membranes

Autorzy Nassory, N. S.  Al-Haideri, A.-M. A.  Al-Mashhadany, I. K. M. 
Treść / Zawartość http://www.chem.uw.edu.pl/chemanal/
Warianty tytułu
PL Preperacja i badanie elektrod jonoselektywnych czułych na aminy- i amilorid zawierających membrany z PCV
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Ion selective electrodes for amines and amiloride were prepared using phosphomolybdic acid ionophore and various plasticizers: di-n-butylphthalate (DBPH), tri-n-butylphosphate (TBP), o-nitrophenyloctyl ether (NPOE), and di-octylphenylphosphonatc (DOPP). The response characteristics ofthese electrodes, including slope of the calibration plot, the corresponding concentration range, detection limit, response time, life time, pH effect, and selectivity were studied. The electrode for n-heptylmcthylamine based on DBPH as the plasti-cizer gave the best response; the slope was 58.5 tnV/decade, detection limit was 2.5 x 10-6mol L-1, and the life time reached 30 days. Also the electrode for amiloride based on DOPPas the plasticizer exhibited excellent sensitivity; the slope of the calibration plot was 58.4 mV/decade, the detection limit was 1.4 x 10-5mol L-1, and the suitable pH was 3.8. This electrode can be used for determination of amiloride in pharmaceutical tablets.
PL Spreparowano elektrody jonoselektywne czuie na aminy i amiloryd. Do ich wykonania użyto jako jonoforu kwasu fosfomolibdenowego oraz kilku plastyfikatorów: di-n-buty-loflalan, tri-n-butylofosforan, etero-nitro-fenylooktylowy i di-oktylo-fenylofosfonat. Badano odpowiedzi spreparowanych elektrod, a w tym: nachylenie krzywych kalibrowania, zakres stężeń analitów, granice wykrywalności, czasy odpowiedzi, czasy życia, efekty pH i selek-tywności. Najlepsze wyniki otrzymano z elektrodą czułą na aminęn-hepty lornetyIową zawierającą di-n-butyloftalan jako plastyfikator. W przypadku tej elektrody nachylenie krzywej kalibracji wynosiło 58,5 mV/dekadę, granica wykrywalności-,2,5x10-6mol L-1i czas życia - 30 dni. Elektroda czuła na amiloryd. zawierająca di-oktylo-fenylofosfbnat jako piastfikator, również wykazywała dobrą czuiość: nachylenie wynosifo 58,4 mV/dekade, granica wykrywalności - 1.4 x 10-5mol L-1, optymalne pH - 3,8. Tę elektrodę można zastosować do oznaczania amilorydu w tabletkach farmaceutycznych.
Słowa kluczowe
PL elektroda jonoselektywna   elektroda czuła na aminy   elektroda czuła na amiloryd   kwas fosfomolibdenowy   plastyfikator  
EN amine electrodes   amiloride selective electrodes   phosphomolybdic acid   plasticizer  
Wydawca Komitet Chemii Analitycznej PAN
Czasopismo Chemia Analityczna
Rocznik 2007
Tom Vol. 52, No. 1
Strony 55--66
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Nassory, N. S.
autor Al-Haideri, A.-M. A.
autor Al-Mashhadany, I. K. M.
  • Ministry of Science and Technology, Chemistry and Petro-Chemical Industries Directorate P.O. Box 765. Al-Jaderia, Baghdad, Iraq
Bibliografia
1. Jacob L.S., Phamacology, 4th edn, Wiliams and Wilkins 1996.
2. Issa Y.M, Abdel-Ghani N.T., Shoukry A.F. and Ahmed H.M., Microchim. Acta, 132, 83 (1999).
3. Eboul-Enein H.Y., Sun X.X. and Sun C.J., Sensors, 2,424 (2002).
4. Eboul-Enien H.Y. and Sun X.X., Analusis, 28, 855 (2000).
5. Alizadeh N. and Mehdipour R., J. Pharm. .Biomed. Anal.,30,725 (2002).
6. Sakai T., Anal. Sci., 17, 1379 (2001).
7. Oh H., Lee S.K., Nan K.C. and Jeon S., Bull. Korean Chem. Soc., 24,109 (2003).
8. Egorov V.V., Lushchik Y.F. and Sinkerick Y.V., Russ. J. Electrochem., 34,1336 (1998).
9. Han W.S., Yoo S.J., Kim S.H., Hong T.K. and Chung K.C., Anal. Sci.,19, 357 (2003).
10. Nassory N.S., Maki S.A. and Ali M.A., Preparation and characterization of atenolol selective electrodes, accepted for publication in: Turkish J. of Chemistry (2006).
11. Davis J.E.W., Moody G.J. and Thomas J.D.R., Lab. Practice, 22, 20 (1973).
12. Umezawa Y., Buhlmann P., Umezawa K., Tohda K. and Amemiya S., Pure App. Chem., 72,1851 (2000).
13. Evans A., Potentiometry and Ion Selective Electrodes, John Wiley and Sons, New York (1987).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0072-0037
Identyfikatory