Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0068-0043

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Badanie wpływu podsuszania mieszanek węglowych na właściwości mechaniczne i reaktywność otrzymanych z nich karbonizatów

Autorzy Bębenek, Z.  Budzyń, S.  Burmistrz, P.  Karcz, A.  Rozwadowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Investigation of the impact of coal blends drying on mechanical properties of the produced chars
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu podsuszania dwóch mieszanek węglowych – pierwszej składającej się tylko z węgli ortokoksowych oraz drugiej z dodatkiem 25 % węgli gazowo-koksowych – na jakość uzyskiwanego z nich koksu. Podsuszanie prowadzono w atmosferze azotu lub powietrza, w temperaturze 210 oraz 1500C, do końcowej zawartości wilgoci 4 bądź 6 %. Podsuszanie mieszanek powodowało wzrost wartości wskaźnika CSR i wytrzymałości strukturalnej ocenianej metodą Griaznova. Poprawa tych parametrów była wyraźniejsza w przypadku mieszanki o gorszych właściwościach koksotwórczych zawierającej węgle gazowo-koksowe. Podsuszanie mieszanki o lepszych właściwościach koksotwórczych, sporządzonej wyłącznie z węgli ortokoksowych, nie wpływało na reaktywność uzyskiwanego koksu, natomiast karbonizaty z mieszanki jakościowo gorszej po jej podsuszeniu miały wskaźnik CRI niższy o 2-4 punkty procentowe.
EN The paper discusses the laboratory investigations of the coal blends drying on the quality of produced coke. Two coal blends were examined; the first one consisted only of high quality bituminous coals (type 35 according to Polish Standards) and the second one contained also 25 % of higher volatile bituminous coals (type 34 according to Polish Standards). The drying process took place in the atmosphere of nitrogen or air at 210oC and 150oC until the final moisture content of 4 % or 6 % was achieved. It was found that the coal blend drying leads to an increase of the CSR index and to an improvement of coke structural strength evaluated by the Griaznov method. The improvement of these parameters was greater for the coal blend containing coals with higher volatile matter content (type 34). The drying of the coal blend of better coking properties, i.e. containing only high quality bituminous coals (type 35) did not influence the coke reactivity. For coal chars produced from the dried blend of poorer coking properties the CRI - index was lower by 2-4 %.
Słowa kluczowe
PL mieszanka węglowa   podsuszanie   koks   wytrzymałość koksu   reaktywność koksu  
EN coal blend   drying   mechanical properties of coke   coke reactivity  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2007
Tom Nr 1
Strony 34--39
Opis fizyczny Bibliogr.9 poz., 7 rys., 2 tabl.
Twórcy
autor Bębenek, Z.
autor Budzyń, S.
autor Burmistrz, P.
autor Karcz, A.
autor Rozwadowski, A.
Bibliografia
1. Loison R. i in., Le coke, Wyd. Dunod, Paris, 1970.
2. Hołub J., Vliv termickeho sušeni uhli na jakost koksa. Paliva, 1963, nr 9, s. 271.
3. Zaszkwara W.G. i in., Rezultaty issliedovanij po koksovaniju podsuszennych szicht iz doneckich uglej. Koks i Chimija,1967, nr 7, s. 10.
4. Borsuk W.J. i in., Vlijanie vlażnosti szichty na kaczestwo koksa. Koks i Chimija,1970, nr 4, s. 20.
5. Franki Z., Suszenie i wstępne ogrzewanie węgli przed koksowaniem. Koks, Smoła, Gaz, 1970, nr 6, s. 158.
6. Tramer A. i in., Możliwości poprawy jakości koksu poprzez podsuszanie wsadu węglowego. Sbornik Prednašek I Česko-polskiej konferencji, Ostrawa, 2001, s. 41.
7. Burmistrz P., Karcz A., Rozwadowski A., The effect of drying of bituminous coals on their coking properties. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2005, z. 4, s. 21.
8. Strugała A., Optymalizacja rozkładu ziarnowego wsadu w aspekcie zwiększenia jego gęstości nasypowej. Koks, Smoła, Gaz, 1985, t. 30, s.70.
9. Volk W., Statystyka stosowana dla inżynierów. WNT, Warszawa 1973.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0068-0043
Identyfikatory