Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0068-0042

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Związki alkaliczne w węglu i produktach jego wzbogacania

Autorzy Bytnar, K.  Strugała, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Alkalies in coal and coal cleaning products
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Do wielkiego pieca wraz z koksem wprowadzanych jest około 40 % niepożądanych w tym procesie związków alkalicznych. Mając na uwadze, iż podczas koksowania praktycznie całość obecnych we wsadzie węglowym związków alkalicznych pozostaje w koksie, zagadnienie ich dystrybucji w procesie wzbogacania węgli koksowych posiada istotne znaczenie. Zaprezentowano wyniki badań nad kształtowaniem się zawartości związków alkalicznych w surowym urobku węglowym oraz w poszczególnych produktach jego wzbogacania, tj. koncentratach z osadzarek, koncentratach ze wzbogacania w cieczach ciężkich i koncentratach flotacyjnych, jak również w produktach pośrednich i odpadach z tych procesów. Badania wykonano dla 4 wybranych kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego produkujących różne typy węgli koksowych (węgle gazowo-koksowe typu 34.1 i 34.2 oraz węgle ortokoksowe typu 35.1 i 35.2). Przedmiotem oceny była zarówno całkowita zawartość związków alkalicznych, jak też ich zawartość w substancji mineralnej i wilgoci badanych próbek. Ponadto wykonano badania fazowe z wykorzystaniem dyfraktometrii rentgenowskiej oraz badania mikroskopowe z wykorzystaniem mikroskopu polaryzacyjnego. Wyniki tych badań pozwoliły zidentyfikować minerały będące głównymi nośnikami związków alkalicznych w surowym węglu oraz poszczególnych produktach jego wzbogacania.
EN Along with coke, about 40 % of undesirable alkalies is introduced to the blast furnace. In view of the fact that in the coking process practically all the alkalies contained in coal charge remain in resulting coke, the problem of alkalies distribution in the coking-coal cleaning process is of great importance. The paper presents results of examinations of the alkalies content in coal output and the products of its cleaning, such as concentrates from jig washer, dense liquid separation and flotation as well as middlings and tailings. The examinations focused on 4 selected coal mines from the Upper Silesian Coal Basin witch produce coal of different coal rank and with different coking properties. Both total alkalies content as well as alkalies content in mineral matter and in coal moisture were evaluated. Moreover, phase analysis with the use of X-ray diffractometer and microscopic analysis with the use polarization microscope were carried out. The results of these analyses enabled identification of main carriers of alkalies in coal output and products of its cleaning process.
Słowa kluczowe
PL węgiel   wzbogacanie   związki alkaliczne   substancja mineralna   wilgoć  
EN coal   cleaning   alkalies   mineral matter   moisture  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2007
Tom Nr 1
Strony 24--33
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., 7 rys., 6 tabl.
Twórcy
autor Bytnar, K.
autor Strugała, A.
Bibliografia
1. Strugała A., Bytnar K., Związki alkaliczne w koksie - źródła i formy ich występowania. Karbo, 2004, Wyd. Specjalne, s. 84.
2. Grosβpietsch K.M. i in., Coke quality requirements by European blast furnaces operators in the turn of the Millenium. Proceedings of the 4th European Coke and Ironmaking Congress, Paris 2000, nr 10, s. 2.
3. Kuhl J., Substancja mineralna w węglu. Przegl. Górn.,1980, t. 36, s. 61.
4. Mielecki T., Orczyk M., Z badań nad substancją mineralną polskich węgli. Przegl. Górn., 1952, t. 8, s. 15.
5. Strugała A., Substancja mineralna węgla kamiennego i jej przemiany w procesie koksowania. Gosp. Surowcami Mineralnymi, 1998, t. 14, z. l, s. 5.
6. Popiel E.S. i in., Badanie transformacji związków żelaza w procesach hydropirolizy węgla z kopalni „Janina" metodą spektroskopii mössbauerowskiej. Koks, Smoła, Gaz, 1990, t. 35, nr 2, s. 36.
7. Manzoori A.R., Agarwal P.K., The fate of organically bound inorganic elements and sodium chloride during fluized bed combustion of high sodium, high sulphur low rank coals. Fuel, 1992, t. 71, s. 513.
8. Hodges N.J. i in., Chlorine in coal. A review of its origin and mode of occurrence. Journal of the Institute of Energy, 1983, t. 2, s. 158.
9. Huggins F.E., Huffman G.O., Chlorine in coal: an XAFS spectroscopic investigation. Fuel, 1995, t. 74, nr 4, s. 556.
10. Sprawozdanie końcowe z Projektu Badawczego KBN Nr 4T09B04725 „Badania wpływu różnych form alkaliów występujących w koksie na jego reaktywność oraz wytrzymałość".
11. Nycz R., Zieleźny A., Kompania Węglowa SA - technologia wzbogacania węgla i jakość produkcji. Inżynieria Mineralna, 2004, nr 2, s. 2.
12. Kowalczyk J., Strzelec G., Jastrzębska Spółka Węglowa SA - jakość produkcji i technologia wzbogacanie węgla. Inżynieria Mineralna, 2004, nr 2, s. 28.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0068-0042
Identyfikatory