Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0067-0075

Czasopismo

Gospodarka Wodna

Tytuł artykułu

Niżówki na górnej i środkowej Wiśle

Autorzy Fal, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Law water in the upper and the middle Vistula
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono statystyczną analizę niżówek w górnej i środkowej Wiśle w drugiej połowie XX w. Dokonano oceny przeciętnych i ekstremalnych ich charakterystyk oraz zmian w profilu hydrologicznym rzeki. Scharakteryzowano sezonowość występowania niżówek. Zwrócono uwagę na grupowanie się lat z głębokimi niżówkami w cykle Kilkuletnie i zmniejszenie się częstotliwości i rozmiarów niżówek z upływem lat.
EN In the paper has been presented an analyses of law water levels in the upper and middle Vistula in the second half of the XXc. An evaluation has been made of their average and extreme characterizations and changes in the hydroiogica! profile of the river. There has been also characterized the seasonality of occurrence of law water. Attention has been paid to the fact that years of deep law water are grouping into cycles of several years and to the decrease of frequency and size of law water occurrences as the years go by.
Słowa kluczowe
PL niżówka   Wisła  
EN law water   Vistula river  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gospodarka Wodna
Rocznik 2007
Tom Nr 2
Strony 72--81
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor Fal, B.
Bibliografia
1.Atlas hydrologiczny Polski, t. 1, 1987; t. 2, 1986, red. J. Stachy.
2.A. BYCZKOWSKI: Hydrologia. Wyd. SGGW, t. 2, 1996.
3.A. BYCZKOWSKI, B. MANDES: Badanie zmienności chronologicznych ciągów średnich i minimalnych przepływów rzek w północno--wschodniej Polsce. Wiad. IMGW, z. 1, 1996.
4.K. DĘBSKI: Hydrologia, Wyd. SGGW. 1967.
5.A. DUBICKI i in.: Zasoby wodne w dorzeczu górnej i środkowej Odry w warunkach suszy, Seria: Atlasy i monografie. IMGW. 2002.
6.I. DYNOWSKA: Typy reżimów rzecznych w Polsce. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. z. 28, 1971.
7.B. FAL: Czy niżówki ostatnich lat są zjawiskiem wyjątkowym?: Gazeta Obserwatora IMGW, nr 3, 2004.
8.R. FARAT, M. KĘPIŃSKA-KASPRZAK, P. KOWALCZAK, P. MAGER: Susze na obszarze Polski w latach 1951-1990. Mat. Bad. IMGW, Seria: Gospodarka Wodna i Ochrona Wód -16. 1995.
9.W. JAKUBOWSKI: Rozkłady niżówki – program komputerowy. 1997.
10.M. MIERKIEWICZ, M. SASIM: Przyczyny i przebieg suszy 2003, 2005, PTG, IMGW w: Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne. IMGW: 2005.
11.M. OZGA-ZIELIŃSKA: Niżówki i wezbrania -ich definiowanie i modelowanie, Prz.Geof. z. 1-2/1990.
12.M. OZGA-ZIELIŃSKA, M. BRZEZIŃSKI: Hydrologia Stosowana. PWN. 1994.
13.Przepływy charakterystyczne rzek polskich w latach 1951-1960. PIHM. 1967.
14.Przepływy charakterystyczne rzek polskich w latach 1951-1965. IMGW. 1976.
15.Przepływy charakterystyczne rzek polskich w latach 1951-1970. IMGW. 1980.
16.Przepływy charakterystyczne głównych rzek polskich w latach 1951-1990.: Materiały Badawcze, Seria: Hydrologia i Oceanologia - 21, IMGW. 1997
17.Przepływy charakterystyczne głównych rzek polskich w latach 1951-1995,: Materiały Badawcze, Seria: Hydrologia i Oceanologia - 26, IMGW. 2000.
18.J. PUNZET, J. CZULAK: Długotrwałość występowania przepływów niskich w górnych biegach rzek zachodniej części Karpat. Wiad.IMGW. z. 1/1996.
19.J. PUNZET, A. GRZĘDA: Badanie jednorodności długoletnich materiałów hydrologicznych na przykładzie danych z górnej Wisły i jej karpackich dopływów. Gosp. Wodn. Nr 12/1991.
20.J. PUNZET, A. GRZĘDA: Wpływ okresu obserwacji na wyniki ustaleń przepływów charakterystycznych SSQ i SNQ w karpackim dorzeczu Wisły. Gosp. Wodn. nr 5/1990.
21.S. SIEBAUER: Charakterystyczne stany wody i objętości przepływu w przekrojach wodowskazowych rzeki Wisły. Wiad. Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej, t. 1, z. 1/1947.
22.J. STACHY: Podstawy metodyczne zasad obliczania przepływów średnich niskich. Wiad.Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,z. 1-4/1990.
23.J. STACHY: Przepływ średni niski SNQ jako miarodajna charakterystyka projektowa. Prz.Geof. z. 1-2, 1990.
24.M. ZIELIŃSKA [M.Ozga-Zielińska]: Statystyczne metody opracowywania niżówek. Cz. I, Prz. Geof., z. 1-2/1963.
25.M. ZIELIŃSKA [M. Ozga-Zielińska]: Statystyczne metody opracowywania niżówek. Cz. II, Prz. Geof., z. 2/1964.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0067-0075
Identyfikatory