Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0065-0026

Czasopismo

Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji

Tytuł artykułu

Rola napięć międzyfazowych w recyklingu metalowych tworzyw kompozytowych z nasycanym zbrojeniem

Autorzy Jackowski, J. 
Treść / Zawartość http://www.atmia.put.poznan.pl/
Warianty tytułu
EN The role of interfacial tension in recycling of metal composite materials with saturated reinforcement
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Recykling odlewów kompozytowych polega na rozdzieleniu składników materiału kompozytowego. Charakter materiału kompozytowego (kompozyt zawiesinowy lub z nasycanym zbrojeniem) decyduje o metodzie recyklingu. Recykling odlewów kompozytowych z nasycanym zbrojeniem sprowadza się do usunięcia roztopionej osnowy kompozytowej z kapilar kształtki zbrojącej odlew. W praktyce proces ten może zachodzić samorzutnie, ale tylko w sprzyjających warunkach, określonych odpowiednimi wartościami napięć międzyfazowych w układzie. Układ taki stanowią: materiał zbrojenia - ciekła osnowa metalowa - ośrodek, którym może być faza gazowa lub ciekła. Dokonane obliczenia zmian energii powierzchniowej zachodzących w rozpatrywanych układach pozwoliły na wyznaczenie warunków limitujących proces. Wyniki obliczeń zostały zweryfikowane w doświadczeniach z użyciem mediów modelowych.
EN Recycling of composite castings consists in division of the composite material components. The type of the composite material (a suspended or saturated reinforcement composite) determine the recycling method. Recycling of composite castings with saturated reinforcement consists in removing the melted composite matrix from the capillaries of the casting reinforcing profile. In practice, the process may occur spontaneously but only provided that the conditions determined by interfacial tension values of the system are advantageous. The system is composed of the reinforcement material - the liquid metal matrix - and the environment. The gas or liquid phase may serve as the environment. Calculation of the changes in surface energy values undergoing in considered systems enabled determining the conditions limiting the course of the process. Results of the calculation were experimentally verified with the use of model media.
Słowa kluczowe
PL kompozyty   recykling   napięcie międzyfazowe  
EN composite   recycling   interfacial tension  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
Rocznik 2006
Tom Vol. 26, nr 1
Strony 39--46
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Jackowski, J.
  • Dr hab. inż. - Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
[1] Chemia fizyczna, Warszawa, PWN 1966.
[2] Jackowski J., Nagolska D., Szweycer M., Problems of recycling of metal-matrix composite, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2000, vol. 20, nr l, s. 73-81.
[3] Nagolska D., Szweycer M,, Analiza mechanizmu recyklingu metalowych kompozytów nasycanych, Kompozyty (Composites), 2001, nr I, s. 35-37.
[4] Nagolska D., Szweycer M., Kinetyka recyklingu odlewów z nasycanych kompozytów metalowych, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2002, vol. 22, nr l, s. 109-115.
[5] Nagolska D., Szweycer M., Dobór ośrodka do recyklingu odlewów z metalowych kompozytów nasycanych, Kompozyty (Composites), 2003, nr 6, s. 101-105.
[6] Nagolska D., Szweycer M., Szymański P., Recykling odlewów z kompozytów o osnowie ze stopu AlSil l zbrojonego włóknem węglowym, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2004, vol. 24, s. 173-180.
[7] Niźenko V.J., Flok L.T., Poverhnostnoe natazenia żidkih metallov i spiavov, Moskva, Spra-vocnik, Metallurgia 1981.
[8] Poradnik fizyko-chemiczny, Warszawa, WNT 1974.
[9] Teoria procesów technologicznych w odlewnictwie metali, Warszawa, WNT 1965.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0065-0026
Identyfikatory