Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0060-0052

Czasopismo

Gospodarka Wodna

Tytuł artykułu

Problemy związane z rozwojem turystyki na rzekach hydrotechnicznie zabudowanych

Autorzy Graczyk, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Problems connected with development of tourism on rivers built over hydrotechnical objects
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nasze wody śródlądowe są piękne. Niewielu jednak korzysta z ich nadzwyczajnych walorów, ponieważ szczególnie rzeki nie są przygotowane i przystosowane do turystycznego wykorzystania. Polska jest „korkiem" na mapie dróg wodnych Europy. Trzeba to zmienić. Redakcja będzie patronowała wszelkim akcjom zmierzającym do zmiany tego niekorzystnego obrazu pod hasłem „nasze wody dostępne i przyjazne dia turystyki". Akcję rozpoczynamy publikacją artykułu, w którym na przykładzie Bydgoskiego Węzła Wodnego (BWW) wskazano kierunki działań zmierzających do przystosowania dróg wodnych i rzek z zabudową hydrotechniczną do funkcji turystycznych. Wg Autora zadaniem priorytetowym powinna być ochrona budowli hydrotechnicznych jako obiektów dziedzictwa kulturowego.
EN Our inland waters are beautifui, but only few tourists can enjoy their extraordinary values because those waters and particularly the rivers are not adepted to requirements of the tourist use. Poland is a „cork" on the map of European water ways. It is necessary to change this situation. The editorial team of the Gospodarka Wodna will patronize all the actions aiming at getting change in the present disadvantageous image under the watchword „our waters accessible and friendly to the tourism". We begin that action by publication of the paper which points out the directions for activities aiming at adaptation of water ways and rivers built over with hydrotechnical objects to requirements of the tourism. According to the opinion of the Author the protection of hydrotechnical buildings as objects of cultural heritage should be a task of top priority.
Słowa kluczowe
PL rzeka hydrotechnicznie zabudowana   budownictwo hydrotechniczne   turystyka wodna  
EN river   hydrotechnical objects   tourism  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gospodarka Wodna
Rocznik 2006
Tom Nr 1
Strony 21--31
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Graczyk, G.
  • IMGW Warszawa
Bibliografia
1.bo to jest BYDGOSZCZ. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz 1999.
2.Karty ewidencji zabytków architektury i budownictwa. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu.Pracownia Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków. Bydgoszcz 2001.
3.Kataster sił wodnych. Komitet Gospodarki Wodnej PAN. Zespół Energetyczny 1954.
4.Komunikaty archeologiczne. Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Bydgoszcz 1994 r.
5.Mapy i szkice ze zbiorów Biblioteki Publicznej miasta Bydgoszczy.
6.Opracowania IMGW Warszawa w zakresie oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
7.WISŁA. Monografia rzeki. Warszawa 1982. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0060-0052
Identyfikatory