Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0057-0060

Czasopismo

Systems : journal of transdisciplinary systems science

Tytuł artykułu

Eksploatacja złożonych systemów technicznych

Autorzy Kustroń, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Konferencja ENERGETYKA 2004 / International Scientific and Technical Conference [3; 2004; Wrocław, Poland]
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Problemy współczesnej eksploatacji złożonych systemów (struktur) technicznych jakimi są np. elektrownie, linie dystrybucji energii elektrycznej czy statki powietrzne można wyraźnie podzielić na dwie grupy, na diagnostykę., ściślej kontrolę stanu, realizowaną w czasie rzeczywistym za pomocą odpowiednich czujników i aparatury analizującej dane z pomiarów opartą o technikę, komputerową i diagnostyką jako kontrole, sranu połączoną z prognozowaniem i generowaniem realizowaną w czasie przestoju (wstrzymania stanu użytkowania) urządzeń energetycznych, czy w czasie postoju statku powietrznego. W referacie omówione są zagadnienia w odniesieniu automatycznej kontroli stanu technicznego. Wyróżniono metody badań nieniszczących (NDT) i wibroakustycznych. Zwrócono uwagę na znaczenie diagnozowania systemów antro-potechnicznych. Omówiono kilka aspektów związanych z diagnostyką, jak np: szacowanie i kwantyfikowanie poziomów diagnostycznych, związki diagnostyki z niezawodnością, problemy prognozowania niezawodnej pracy zespołów i struktury systemu technicznego. Pojęcie „diagnostyka" ma bardzo szerokie znaczenie a zwrot „problemy diagnostyki" jeszcze szersze. Diagnostyka czyli jej składowe: generowanie, kontrola stanu i prognozowanie to obszary wiedzy i praktyki odnoszące sic. do urządzeń, systemów technicznych, antropo-technicznych, soejotechnicznych oraz zjawisk i procesów. Problemy diagnostyki (diagnostyczne) obejmują nic tylko statek powietrzny jako urządzenie ale też dotyczą systemu eksploatacji a w nim np. bezpieczeństwo, które traktując jako system wymaga ciągłego diagnozowania tj. kontroli stanu j prognozowania oraz genc-zowania przyczyn takiego a nie innego stanu w celu jego zmiany (na korzystniejszy).
EN The problems of present operating process of complex technical systems (structures) which are for example the power plants, rope of electric energy distribution or the aerial ships can be clearly divide on two groups, on diagnostics, more closely the control of state, realized in real time based on the suitable sensors anil analysing equipment with measurements the data based on computer technics and diagnostics as state control connected with prognosing and genezing realized in time of shutdown ( the retention of state of use) the energetistic devices, or in time of standstill of aircraft . The questions in paper be talked over in reference of automatic control of technical state. The non destructive tests (NOT) and vibro-acoustic methods have been consideration. Attention was turned on meaning of diagnosing of the antropotechnical systems . Several aspects connected with diagnostics have been taken into account for example: estimating and quantifying the diagnostic levels, relationships of diagnostics with reliability, problems of prognosing the reliable work of aggregates and structure of technical system. Notion "diagnostics" has very wide meaning and term "the problems of diagnostics" wider yet. Diagnostics that is her component: genezing, control of state and prognosing are areas of knowledge and practice treating to devices, technical systems, antropotech-nial systems, socjotechnical systems as well as phenomena and processes. The problems of diagnostics (diagnostic) they contain not only the aircraft as device but they concern the system of operation. It is connected with safety treating as system which needs continued diagnosing , prognosing as well as genezing of causes such but not different state in destination its change (on more profitable).
Słowa kluczowe
PL system techniczny złożony   automatyczna kontrola stanu technicznego   diagnostyka  
EN complex technical system   automatic control of technical state   diagnostic  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Czasopismo Systems : journal of transdisciplinary systems science
Rocznik 2004
Tom Vol.9,Sp. 2/1
Strony 535--540
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Kustroń, K.
  • Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa PW, ITLiMS
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0057-0060
Identyfikatory