Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0043-0081

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją

Tytuł artykułu

Zastosowanie metod symulacyjnych w procesie planowania produkcji w systemach wytwórczo-montażowych

Autorzy Krenczyk, D.  Dobrzańska, A. 
Treść / Zawartość http://www.zn.dmef.put.poznan.pl/
Warianty tytułu
EN The simulation methods application in the production planning process in manufacturing assembly systems
Konferencja Międzynarodowa Konferencja MANUFACTURING'04 : Współczesne problemy projektowania i wytwarzania [II; 2004; Poznań]
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono weryfikację metody planowania współbieżnej, wieloasortymento-wej produkcji rytmicznej z wykorzystaniem metod symulacyjnych. Metoda planowania produkcji znajduje zastosowanie w odniesieniu do przedsiębiorstw wytwórczo-rnontażowych funkcjonujących w zmiennym otoczeniu, w warunkach deterministycznych ograniczeń zasobowych. Przedstawiono model przykładowego systemu wytwórczo-montażowego wykonany w komputerowym programie symulacyjnym Taylor II, który wykorzystuje język programowania TLI, umożliwiający symulację rozproszonego systemu sterowania opartego na lokalnych regułach rozstrzygania konfliktów zasobowych (LRRKZ). W dalszej części artykułu zaprezentowano eksperymenty symulacyjne obrazujące zachowanie się systemu w zależności od kolejności realizacji reguł, zarówno dla procesów wytwórczych jak i montażowych. Ponadto omówiono problem tzw. samosynchronizacji pracy systemu do pożądanego przebiegu ustalonego, w którym ujawnia się zasób krytyczny w systemie wytwórczo-montażowym.
EN In that paper the verification of the planning method of the concurrent multiassortment rhythmic production using the simulation methods has been presented. That method is used in the manufacturing assembly enterprises working in changeable environment in conditions of necessitarian resource constraints. The model of an exemplary manufacturing assembly system made in the computer simulation program Taylor II has been shown. That program uses programming language TLI enabling the simulation of distributed production control on the basis of local dispatching rules. In the next part of that paper the carried simulations showing the system behaviour in dependence on the rules realisation order for fabrication processes as well as assembly ones has been presented. However, the problem so called system works self-synchronisation into desirable established flow characterising with a bottleneck appearing in the manufacturing assembly system has been analysed.
Słowa kluczowe
PL sterowanie rozproszone   reguła priorytetu   symulacja   samosynchronizacja  
EN distributed control   dispatching rule   simulation   self-synchronisation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
Rocznik 2004
Tom Nr 1
Strony 409--417
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Krenczyk, D.
  • Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
autor Dobrzańska, A.
  • Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej
Bibliografia
[1] Dobrzańska A., Planowanie produkcji w systemach wytwórczo- montażowych w warunkach ograniczeń zasobowych, Praca doktorska, Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Gliwice 2003.
[2] Dobrzańska A., Skolud B., Terminowa realizacja zlecenia w systemach montażowych. Materiały konferencyjne: komputerowo zintegrowane zarządzanie 2003 (red. Knosala R.), Warszawa, WNT 2003,1.1, s. 212-217.
[3] Krenczyk D., Komputerowe wspomaganie planowania wieloasortymentowej produkcji rytmicznej, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod red. R. Knosali, Warszawa, WNT 2003,1.1, s. 640-647.
[4] Krenczyk D., The Concept of Distributed Control Procedure in Multiassortment Repetitive Production Systems, Proceedings of the International Conference TOOLS 2002, Kocovce 2002.
[5] Zdanowicz R., Modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0043-0081
Identyfikatory