Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0043-0069

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją

Tytuł artykułu

Nieniszcząca metoda pomiaru rowków śrubowych w gwintownikach

Autorzy Misiak, J. 
Treść / Zawartość http://www.zn.dmef.put.poznan.pl/
Warianty tytułu
EN The udestroying measurement method of helical grooves in taps
Konferencja Międzynarodowa Konferencja MANUFACTURING'04 : Współczesne problemy projektowania i wytwarzania [II; 2004; Poznań]
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono algorytm obliczeniowy i program komputerowy do pomiarów zarysów rowków śrubowych w gwintownikach. Opracowany algorytm można wykorzystać do pomiarów rowków śrubowych w innych typach narzędzi: frezach, wiertłach. Pomiary zarysów rowków śrubowych prowadzono w przekroju czołowym lub normalnym rowka wiórowego. Wykorzystanie maszyny pomiarowej mierzącej w przekroju czołowym nie jest możliwe ze względu na niekorzystny zarys rowka uniemożliwiający pomiar- następuje kolizja korpusu sondy pomiarowej ze ściankami rowka. Dlatego do pomiaru zarysów rowków wiórowych obecnie stosuje się metodę niszczącą: po nacięciu rowka wiórowego gwintownik należy przygotować do pomiarów przez usunięcie części skrawającej. Pomiary są wykonywane w przekroju czołowym. Taki gwintownik nie może być wykorzystany w dalszej produkcji. W przypadku małych zamówień prowadzi to do znacznych strat. Proponowana nowa metoda pomiarowa zarysu rowka wykorzystuje maszynę pomiarowa^ do pomiaru zarysu rowka w wybranym przekroju. Pozwala to uniknąć kolizji sondy pomiarowej ze ściankami rowka wiórowego. Otrzymane dane są następnie przetwarzane do postaci umożliwiającej sprawdzenie wymiarów rowka śrubowego w przekroju czołowym.
EN The measurements of outlines of helical grooves can be carried out in front section or normal section of the groove. Using measuring machine measures in front section of the groove it is not possible with regard on unfavourable outline of groove making impossible measurements - the conflict of trunk of measuring probe follows from sides of groove. Therefore it to measurement of outlines of the grooves complies destructive method at present: the tap after incision of the groove should be prepare to measurements through removal chamfer. Workshop microscope measurements are realised in front section with the help of. Such can not be taken advantage in farthest production In the case of orders relating the small number of taps this leads to substantial losses. The proposed new measuring method uses to measurement groove's outline of the measuring machine in chosen section of the groove. The received data are processed with computer program then. It enabling the check profile in front section of the helical groove. The proposed method permits on saving the time and costs of technical control.
Słowa kluczowe
PL gwintownik   pomiary   powierzchnia śrubowa  
EN measurements   taps   helical groove  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
Rocznik 2004
Tom Nr 1
Strony 295--305
Opis fizyczny Bibliogr. 1 poz.
Twórcy
autor Misiak, J.
  • Instytut Technologii Maszyn Politechniki Warszawskiej
Bibliografia
[1] Kornberger Z. Przekładnie ślimakowe. Warszawa, WNT 1974.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0043-0069
Identyfikatory