Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0043-0052

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją

Tytuł artykułu

Diagnostyka kontrolna węglowego młyna kulowego

Autorzy Barczewski, R.  Zielnica, M. 
Treść / Zawartość http://www.zn.dmef.put.poznan.pl/
Warianty tytułu
EN Testing diagnostic of coal ball mill
Konferencja Międzynarodowa Konferencja MANUFACTURING'04 : Współczesne problemy projektowania i wytwarzania [II; 2004; Poznań]
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zagadnienia diagnostyki kontrolnej węglowego młyna kulowego, a w szczególności stalowych kuł - podstawowych elementów zespołu mielącego. Standardowa procedura kontroli kuł, obejmująca ważenie, pomiar oraz próbę toczenia, nie gwarantuje wykrywania wad strukturalnych i materiałowych (np. pęknięć i porowatości). Zastosowanie innych metod badań nieniszczących, jak radiologia, defektoskopia ultradźwiękowa, metody wizualne do detekcji wad, do obiektu sferycznego nie zawsze jest możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Zaproponowano alternatywną metodę badania kuł. Dodatkowa wstępna klasyfikacja została oparta na analizie parametrów drgań swobodnych. Analiza dynamiczna uzyskanego metodą elementów skończonych modelu kuli oraz badania doświadczalne wykazały, że dominujące składowe w widmie drgań swobodnych odpowiadają dziesiątemu i dwunastemu modowi drgań. Zmniejszenie grubości ścianki kuli powoduje wzrost częstotliwości odpowiadającej dziesiątej postaci drgań, która jednak jest mało wrażliwa na występowanie pęknięć. Wykrywanie pęknięć kuli może być oparte na analizie zmian częstotliwości dwunastego modu. W artykule przedstawiono również uproszczony algorytm przetwarzania sygnału drganiowego stosownego w procedurze preselekcji kuł.
EN The paper presents problems of testing diagnostics of coal ball mill, especially steel balls which are major elements of the milling unit. Standard testing procedure of the balls including: the weighting and measuring as well as rolling test does not guarantee the detection of structural and material failures (i.e. cracks, porosity). Application of other NDT methods, like radiology, ultrasonic testing, visual inspection, to failures detection in spherical object is not always possible and economically justified. Therefore, the alternative test procedure of balls has been proposed. An additional initial classification of balls for the following detailed tests have been based on the analysis of free vibration parameters. The dynamic analysis of the FEM model of the ball and experiments show that frequencies of the dominant components in free vibration spectrum correspond to tenth (f!0) and twelfth (f,2) vibration mode. Decrease of the thickness of the ball wall cause increase of f]0 frequency value which is less sensitive on crack presence.. Detection of ball cracks can be based on the analysis of frequency changes of the twelfth vibration mode. Also the paper presents a simplified algorithm of the vibration signal processing used in the ball preselection procedure.
Słowa kluczowe
PL diagnostyka kontrolna   wykrywanie pęknięć   młyn kulowy   metoda elementów skończonych  
EN testing diagnostics   crack detection   ball mill   finite element method  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
Rocznik 2004
Tom Nr 1
Strony 137--146
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Barczewski, R.
  • Instytut Mechaniki Stosowanej Politechniki Poznańskiej
autor Zielnica, M.
  • Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych - Poznań
Bibliografia
[1] Barczewski R., Nonlinearity analysis based on the STFT-AFC as a diagnostic method, II International Congress of Technical Diagnostics, Warsaw 2000.
[2] Barczewski R., Zielnica M., Application of free vibration parameters in preselection procedure of machine elements, XX Symposium Vibration in Physical Systems, Poznan-Bażejewko 2002, s.102-103.
[3] Cempel C., Diagnostyka wibroakustyczna maszyn. Warszawa, PWN 1989.
[4] Dokumentacja techniczno-ruchowa młyna kulowego AJ 401.
[5] Lewandowski J., Diagnostyczne badania identyfikacyjne węglowego młyna kulowego. Praca magisterska, Politechnika Poznańska WBMiZ, Poznań 1997.
[6] Lewińska-Romicka A., Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii. Warszawa, WNT 2001.
[7] Szyc W., Zielnica J., Analiza systemów metody elementów skończonych w zakresie budowy maszyn i urządzeń, w: VII Krajowa Konferencja Wytrzymałości i Badania Materiałów, Poznań-Kiekrz, 10-12.09.1996, s. 157-164.
[8] Zielnica M., System diagnostyki kontrolnej kul młyna AJ 401 - założenia projektowe. Praca magisterska. Politechnika Poznańska WBMiZ, Poznań 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0043-0052
Identyfikatory