Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0043-0049

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją

Tytuł artykułu

Wpływ metody tłoczenia na stan odkształceń wytłoczek powłokowych

Autorzy Starczewska, A.  Rybacki, L.  Materniak, J.  Błaszczyk, R. 
Treść / Zawartość http://www.zn.dmef.put.poznan.pl/
Warianty tytułu
EN Influence of the pressing method on devormation condition of surface draw pieces
Konferencja Międzynarodowa Konferencja MANUFACTURING'04 : Współczesne problemy projektowania i wytwarzania [II; 2004; Poznań]
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę i wyniki prób technologicznych kształtowania powłokowego blach następującymi metodami tłoczenia: statycznie wywieranym ciśnieniem oleju, wybrzuszania gumą, swobodnego kształtowania falą uderzeniową wody oraz wytłaczania i wybrzuszania sztywnym stemplem. Omówiono układy narzędziowe stosowane do wykonywania podobnych operacji w tych metodach oraz czynniki wpływające na stany odkształcania wytłoczek i ograniczające podatność plastycznego formowania. Skonstruowano także wykresy porównawcze rozkładów odkształceń wybranej operacji (kształtowania czaszy kulistej) według przyjętych założeń teoretycznych omówionych metod tłoczenia i rzeczywistych odkształceń próbek, które mierzono za pomocą siatek nanoszonych na blachy metodą elektrochemiczną.
EN The paper presents analysis and process test results of surface forming of sheets with the following pressing methods: static exerted oil pressure, rubber bulging, free forming with the water impact wave and pressing and bulging with a stiff punch. Tool systems were described USD to perform similar operations In these methods as well as factors which influence the draw piece conditions and restrict susceptibility to metal forming. Comparative diagrams of deformation distributions of the chosen operation were designed (formation of a ball shaped bowl): according to the theoretical assumptions, of the pressing methods discussed and the real sample deformations, measured with grids imposed onto sheets with the electrochemical method.
Słowa kluczowe
PL tłoczenie   wytłoczka   tłoczność   odkształcenie graniczne  
EN pressing   drawpiece   drawability   limit deformations  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
Rocznik 2004
Tom Nr 1
Strony 101--11
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Starczewska, A.
  • Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej
autor Rybacki, L.
  • Studium Doktoranckie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
autor Materniak, J.
  • Instytut Technologii Materiałów Politechniki Poznańskiej
autor Błaszczyk, R.
  • Studium Doktoranckie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
[1] Hasek V., Untersuchung und theoretische Beschreibung wichtiger Einflussgrussen auf das Grenzformanderungsschaubild. Blech-Rohre-Profile 25(1978); 213-260, 286-292,493-499, s. 619-627.
[2] Keeler S.P., Determination of forming limits in automotive stampings. Society of Autom. Eng. 650535(1965), s. 1-9.
[3] Sanz G., Graniczne krzywe tłoczności. Obróbka Plastyczna (1975)1, s. 35-54.
[4] Starczewska A., Kaczmarek Z., Praktyczna ocena tłoczności blach wy tłoczek karoseryjnych przy zastosowaniu siatek pomiarowych, Cz. I. Obróbka Plastyczna Metali, (1992)2, s. 25-40, Cz. II. Obróbka Plastyczna Metali (1992)5, s. 15-28.
[5] Starczewska A., Musiał R., Wpływ odkształceń plastycznych na chropowatość blach w procesach swobodnego kształtowania. ATMiA, Z. 13 (1994), s. 165-178.
[6] Starczewska A., Verhalten von blechwerkstoffen b. stat. u. dynam. Tiefungsversuch. Blech-Rohre-Profile 26 (1979) 6, s. 299-302.
[7] Starczewska A., Zastosowanie wykresów odkształceń granicznych w projektowaniu technologii wytłoczek typu karoseryjnego. w: Materiały Konf. PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH TPP '95, Poznań, 1995, s. 166-174.
[8] Starczewska A., Application of parametric diagrams of limit deformations in metal sheets while complex drawability investigations in drawpieces of vehicle body type. Intern. Conference TECHNOLOGIA '97, Bratislava, Proc. Vol. II, s. 913-918.
[9] Starczewska A., Odkształcenia graniczne blach na prostych i złożonych trajektoriach odkształcania, Obróbka Plastyczna Metali, T.V (1994), nr 2/3, s. 129-138.
[10] Starczewska A., Próby i urządzenia do badań dynamicznej tłoczności blach. Materiały Sympozjum OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI, Mierki, 1997, s. 103-108.
[11] Veerman C., Hartman L., Peels J., Neve P., Determination of appearing and admissible strains in coldreduced sheets. Sheet Metal Ind. (1971), s. 678-680.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0043-0049
Identyfikatory