Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0040-0092

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport

Tytuł artykułu

Metoda symulacyjnej analizy sterowania elektropneumatycznego hamulcowych układów pneumatyczno-mechanicznych

Autorzy Piechowiak, T. 
Treść / Zawartość http://www.fwmt.put.poznan.pl/podgrupa,wydzial_zeszyty_naukowe,1163,o_zeszytach.htm
Warianty tytułu
EN Method of simulation analysis of electropneumatic control of elctro-mechanical brake systems
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule bardzo skrótowo przedstawiono fragment opracowanej przez autora symulacyjnej metody analizy pracy układu hamulca pneumatycznego pociągu. Prezentowany fragment dotyczy wykorzystania układów elektropneumatycznych do sterowania hamulcem. Metoda symulacyjna opisuje całopociągowy układ hamulca pneumatycznego oparty na odrębnych modelach przewodu głównego, zaworu maszynisty oraz wagonowego układu hamulcowego. Zawór maszynisty ujęto w modelu jako złożenie dyskretnych elementów sterowania, w jego skład wchodzą także człony elektryczne. W obecnej formie cała metoda symulacyjna jest oparta na symulacji w funkcji czasu. Zaprezentowano jej praktyczne wykorzystanie.
EN In the article is briefly presented fragment of developed by author method of the simulation analysis of train pneumatic brake system concerning the utilization of electropneumatic arrangements to brake control. The simulation method describing work of whole train pneumatic system consisted on separate models of main pipe, main driver's valve and car's distributor valve of brake arrangement was introduced in outline. Main valve is presented in model as composition of discreet steering elements including electric elements too. Whole simulation is based in time domain. The application of the simulation method was announced.
Słowa kluczowe
PL hamulec pneumatyczny   hamowność pociągu   układ pneumatyczny   symulacja hamulca kolejowego  
EN pneumatic brake   train brake   simulation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
Rocznik 2004
Tom Nr 57
Strony 183--188
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Piechowiak, T.
  • Instytut Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
[1] Piechowiak T., Oddziaływanie przewodu głównego na pracę zaworu maszynisty hamulca pociągu, Pojazdy Szynowe, 2002, nr 3, s. 68-72.
[2] Piechowiak T., Aerodynamika wewnętrzna w układach hamulcowych, Politechnika Poznańska, Badania własne, praca numer 52-856/BW, 2002 (niepublikowana).
[3] Piechowiak T., Metodyka wykorzystania symulacji do analiz części pneumatycznej układu hamulcowego pociągu, w: Konferencja „Metody i systemy komputerowe", Kraków 2001.
[4] Piechowiak T., Badania symulacyjne modelu instalacji pneumatycznej w oparciu o wyniki symulacji propozycji pełnego modelu systemu sterownia hamulcem pneumatycznym pociągu. Instytut Pojazdów Szynowych, OR 8511, Poznań 2002 (niepublikowane).
[5] Piechowiak T., Kształtowanie optymalnej charakterystyki sterującej procesami napełniania i opróżniania przewodu głównego. Instytut Pojazdów Szynowych, OR 8432, Poznań 2001 (niepublikowane).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0040-0092
Identyfikatory