Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0030-0071

Czasopismo

Chemia Analityczna

Tytuł artykułu

Salophene metallocomplexes as ionophores in ion-selective electrodes : an overview

Autorzy Wojciechowski, K.  Wróblewski, W.  Przygórzewska, J.  Rokicki, G.  Brzózka, Z. 
Treść / Zawartość http://www.chem.uw.edu.pl/chemanal/
Warianty tytułu
PL Metalokompleksy salofenów jako jonofory w jonoselektywnych elektrodach : przegląd
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents 'an overview of the studies devoted to the application of complexes of Schiff base (salophene) with different metal cations (Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), Pb(2+) and UO(2)2+) asionophores in polymeric membranes of anion-selective electrodes. Selectivity pattern deviating from Hofmeister series was obtained only in the case of PVC/o-NPOE membranes containing salophene complex with uranyl cation (uranyl salophene). The introduction of additional substituents to the uranyl salophene structure (which leads to the increase of thelipophilicity, change of the electron density of uranyl center or providing sites for hydrogenbonding) allows for obtaining the membranes with high durability and selectivity towards hydrophilic anions: dihydrogenphosphate, fluoride or nitrite. The membrane selectivity wasoptimized changing its composition i.e. the amount of the lipophilic salt and the polarity of the plasticizer.
PL W artykule przedstawiono podsumowanie badań poświęconych zastosowaniu kompleksów zasad Schiffa (salofenów) z wybranymi kationami metali (Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), Pb(2+) i UO(2)2+) jako jonoforów w membranowych elektrodach jonoselektywnych. Jedynie membrany zawierające kompleks salofenu z kationem uranylowym charakteryzowały się selektywnością odbiegającą od tzw. szeregu Hofmeistera. Wprowadzenie dodatkowych podstawników do struktury jonoforu (zwiększających lipofilowość, wpływających na kwasowość centrum uranylowego lub zawierających donory/akceptory wiązania wodorowego) umożliwia opracowanie trwałych membran selektywnych na aniony hydrofilowe: diwodorofosforanowe, fluorkowe lub azotanowe (III). Selektywność membran optymalizowano poprzez dobór jej składników tzn. ilości dodatków jonowych oraz polarności plastyfikatora.
Słowa kluczowe
PL metalokompleksy salofenów   anion   elektroda jonoselektywna  
EN salophene metallcomplexes   anion selectivity   ion-selective electrode  
Wydawca Komitet Chemii Analitycznej PAN
Czasopismo Chemia Analityczna
Rocznik 2002
Tom Vol. 47, No. 3
Strony 335--346
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor Wojciechowski, K.
autor Wróblewski, W.
autor Przygórzewska, J.
autor Rokicki, G.
autor Brzózka, Z.
  • Department of Analytical Chemistry, Warsaw University of Technology, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, Poland, wuwu@ch.pw.edu.pl
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0030-0071
Identyfikatory