Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0027-0068

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Badania struktury litotypów węgli kamiennych metodą spektroskopii w podczerwieni

Autorzy Machnikowska, H.  Jasieńko, S.  Świetlik, U.  Krztoń, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Investigations on hard coal lithotypes structures by infrared spectroscopy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przeprowadzono badania petrograficzne i strukturalne metodą spektroskopii DRIFT węgli kamiennych, od płomiennego typu 31. l do antratracytu i wydzielonych z nich litotypów: witrynów, klarynów, durynów i fuzynów. Struktura litotypów zmienia się w miarę wzrostu uwęglenia przebieg zmian parametrów obliczonych z widm DRIFT ma różny charakter w zakresie nisko, średnio i wysoko uwęglonych węgli. Wyniki badań wskazują, że w całym zakresie uwęglenia skład petrograficzny ma wpływ na parametry strukturalne węgli. Spektroskopia w podczerwieni techniką DRIFT może stanowić szybką i dokładną metodę oceny stopnia uwęglenia i zawartości grup funkcyjnych w węglach i składnikach petrograficznych.
EN Petrographic and structural investigations of hard coals have been carried out from flame type 31.1 to anthracite and selected from them lithotypes: vitrenes, clarenes, durenes and fusenes wit the use of DRIFT spectroscopy. The structure of lithotypes changes with increase in carbonisation degree. The course of change of parameters calculated from DRIFT spectra is of different character within the range of low, medium and highly carbonised coals. The results of investigations show that within whole range of carbonisation petrographic composition has influence fen structural parameters of coals. Infrared spectroscopy by DRIFT methods can constitute a fast and accurate method for assessments of bonisation degree and content of functional groups in coals and petro-Iphic components.
Słowa kluczowe
PL litotypy   węgiel kamienny   spektroskopia w podczerwieni  
EN lithotypes   hard coal   infrared spectroscopy  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2001
Tom Nr 6
Strony 199--203
Opis fizyczny bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor Machnikowska, H.
autor Jasieńko, S.
autor Świetlik, U.
autor Krztoń, A.
  • Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii i Technologii Nafty i Węgla
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0027-0068
Identyfikatory