Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0022-0076

Czasopismo

Chemia Analityczna

Tytuł artykułu

The investigation of genetic relationship between the Baszkówka and Mt. Tazerzait chondrites by NAA and other methods

Autorzy Dybczyński, R.  Borucki, J.  Danko, B.  Kulisa, K.  Polkowska-Motrenko, H.  Samczyński, Z.  Stępniewski, M.  Szopa, Z.  Tanida, K. 
Treść / Zawartość http://www.chem.uw.edu.pl/chemanal/
Warianty tytułu
PL Badanie podobieństw między meteorytami "Baszkówka" i "Mt. Tazerzait" aktywacyjną analizą neutronową i innymi metodami
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The similarity of two meteorites, Baszkowka (Poland, 1994) and Mt. Tazerzait (Niger, 1991), was studied by instrumental and radiochemical neutron activation analysis supplemented by mercury determination with the aid of an automatic mercury analyzer yielding data for 23 elements. The bulk composition of both meteorites is nearly identical within the experimental error. Their composition is also similar to the mean composition of L chondrites but there are marked deviations in the cases of Pd, Os, Pt, Cu and Hg. It seems also that both meteorities are slightly enriched in light rare earth elements (REE) and slightly depleted in heavy REE in comparison with L chondrites. This study supports earlier suggestions based on petrological properties, abundance of noble gases and their isotopic composition, gas retention ages and cosmic ray exposure ages, that these two chondrites have the same origin and the common parent body. It cannot be excluded that this parent body is different from that typical for all other known L chondrites.
PL Stosując instrumentalną i radiochemiczną neutronową analizę aktywacyjną oraz automatyczny analizator rtęci badano podobieństwo dwóch meteorytów o nazwach: Basz-kówka (Polska, 1994) oraz Mt. Tazerzait (Niger, 1991). Na podstawie oznaczenia 23 pierwiastków stwierdzono, że całościowy skład obu meteorytów jest niemal identyczny w granicach błędu doświadczalnego. Ich skład jest też podobny do średniego składu chondrytów typu L, jednakże z istotnymi odchyleniami w przypadku Pd, Os, Pt, Cu i Hg. Wydaje się także, że oba meteoryty są nieznacznie wzbogacone w lekkie i nieznacznie zubożone w ciężkie ziemie rzadkie w stosunku do chondrytów L. Badania te potwier-dzająwcześniejsze sugestie, oparte na własnościach petrologicznych, obecności gazów szlachetnych i ich składu izotopowego, wieku zatrzymania gazu oraz wieku kosmicznego napromieniowania że oba chondryty mają takie samo pochodzenie i wspólne ciało macierzyste. Nie jest wykluczone, że to ciało macierzyste różni się od ciała macierzystego wszystkich innych chondrytów typu L.
Słowa kluczowe
PL meteoryt   chondryt   analiza neutronowa aktywacyjna   analizator automatyczny   rtęć  
EN meteorite   chondrites   neutron activation analysis   automatic analyzer   mercury  
Wydawca Komitet Chemii Analitycznej PAN
Czasopismo Chemia Analityczna
Rocznik 2001
Tom Vol. 46, No. 4
Strony 477--488
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Dybczyński, R.
autor Borucki, J.
autor Danko, B.
autor Kulisa, K.
autor Polkowska-Motrenko, H.
autor Samczyński, Z.
autor Stępniewski, M.
autor Szopa, Z.
autor Tanida, K.
  • Department of Analytical Chemistry, Institute of Nuclear Chemistry and Technology, 16 Dorodna Str., 03-195 Warszawa, Poland
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0022-0076
Identyfikatory