Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0021-0068

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Wpływ zawartości popiołu w węglu aktywnym na stopień redukcji NO do NO2

Autorzy Rogóż, M.  Grzybek, T.  Papp, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of ash content in active carbon on degree of reduction of NO to NO2
Konferencja "Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000" / sympozjum (15-16.06.2000 r.; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Badano reakcję bezpośredniej redukcji NO materiałem węglowym w zakresie temperatur od 435 do 693 K, przy użyciu niepromowanych węgli aktywnych o różnej zawartości popiołu. Stwierdzono, iż zawartość i skład popiołu mają zasadnicze znaczenie dla uzyskania wysokiego stopnia konwersji NO. Selektywność do azotu była wysoka (ok. 95 %). Stabilność zmniejszała się w funkcji temperatury na skutek zgazowania części węgla aktywnego, przy czym ta reakcja uboczna była również katalizowana przez niektóre składniki popiołu. Utlenienie węgla aktywnego mieszaniną kwasu azotowego i fosforowego z równoczesnym usunięciem części popiołu i wytworzeniem powierzchniowych grup tlenowych wpływało negatywnie na aktywność badanego materiału. Dodatek tlenu do mieszaniny reakcyjnej znacznie zwiększał aktywność redukcji.
EN The reaction of NO reduction with carbonaceous materials was studied at the temperature range of 453 to 693 K using unpromoted active carbons with different ash content. It was found that the content and composition of ash had great importance for obtaining high NO conversion. Selectivity to nitrogen was high (ca 95 %). Stability decreased with temperature as a result of partial gasification of active carbon. The latter reaction was also catalysed by some components of ash. The oxidation of active carbon with a mixture of nitric and phosphoric acids with the simultaneous removal of some ash and the formation of oxygen - containing surface groups influenced negatively the activity of the studied material. The addition of oxygen to reaction mixture considerably increased the activity in the reaction of NO reduction.
Słowa kluczowe
PL węgiel aktywny   popiół   redukcja NO  
EN active carbon   ash   reduction of NO  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2000
Tom Nr 10
Strony 336--339
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Rogóż, M.
autor Grzybek, T.
autor Papp, H.
  • Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0021-0068
Identyfikatory