Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0021-0066

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Cofanie i powstrzymywanie pęcznienia w wycinanych i prasowanych próbkach węgla

Autorzy Żółcińska, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Recession and inhibition of swelling in cut and pressed coal samples
Konferencja "Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000" / sympozjum (15-16.06.2000 r.; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Określono wpływ struktury porowatej węgla na jego przepuszczalność w przepływie azotu, wody i roztworu chlorku amonu. Badano próbki węgla pochodzącego z kopalni „Zofiówka", wycinane z bryły węglowej oraz uzyskane przez prasowanie ziaren o różnych wielkościach. Do charakteryzowania struktury porów wybrano porowatość oraz przepuszczalność standardową w przepływie azotu. Oddziaływanie wody z substancją węglową pro wadź i do wewnętrznego pęcznienia węgla. Proces ten objawia się zmniejszeniem wymiarów porów i znacznym zmniejszaniem przepuszczalności próbki. Pęcznienie węgla pod wpływem wody często prowadzi do całkowitego nawet zahamowania przepływu. Cofanie tego pęcznienia jest możliwe przez zastosowanie roztworu chlorku amonu. Dla wycinanych próbek węgla pęcznienie jest silniejsze i jego cofanie znacznie trudniejsze. Zamiast cofać pęcznienie węgla lepiej jest powstrzymywać je już w początkowym etapie nawadniania, wprowadzając do węgla od razu zamiast wody mało stężony roztwór chlorku amonu. Wielkość uzyskanych efektów zależy od czasu działania roztworu chlorku amonu na węgiel.
EN The discusses the determination of the influence of the porous structure on the permeability of coal samples subjected to the flow of nitrogen, water and ammonium chloride solution. The coal was obtained from the ,,Zofi6wka" coal mine. The samples were prepared by the cutting out from a lump of coal and by compressing grains of different size. For the analysis of the pore structure of coal, the porosity and the reference permeability for the nitrogen flow have been selected. The interaction between water and the coal substance leads to internal coal swelling. Lowering of pore dimensions and distinct decrease of the sample permeability manifest this process. The swelling of coal due to the water influence can often lead even to a total inhibition of the flow. A recession of this swelling is possible with the use of ammonium chloride solution. For the cut coal samples the swelling is stronger and recession of this process is more difficult. Instead of retreat of coal swelling it is better to inhibit it immediately at the initial period of the sample saturation with water. Dilute ammonium chloride solution must be introduced into the coal instead of water. The effectiveness of this process depends on time of influence of ammonium chloride with coal.
Słowa kluczowe
PL węgiel   pęcznienie  
EN coal   swelling  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2000
Tom Nr 10
Strony 325--329
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Żółcińska, J.
  • Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0021-0066
Identyfikatory