Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0021-0045

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Wielkość krystalitów grafitu skipowego koksu hutniczego obrobionego termicznie i pobranego z poziomu dysz wielkiego pieca

Autorzy Długosz, A.  Budzyń, S.  Czosnek, C.  Ratuszek, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Magnitude of graphite's crystallines of foundry skip coke thermally treated and sampled from the nozzles level of blast furnace
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badań wielkości krystalitów grafitu w koksie skipowym, skipowym po obróbce termicznej w warunkach laboratoryjnych oraz koksie pobranym z poziomu dysz wielkiego pieca. We wszystkich analizowanych koksach stwierdzono znaczne zróżnicowanie wielkości krystalitów. Może ono wynikać z różnej podatności do grafityzacji składników substancji koksowej. Wielkość krystalitów zawartych w koksie dyszowym jest większa niż w koksie skipowym. Większe krystality występują w mniejszych kawałkach koksu dyszowego. Jeżeli przyjąć, że wielkość kawałków koksu dyszowego jest głównie wynikiem spalania, to kawałki mniejsze dłużej przebywały w strefie wysokich temperatur na poziomie dysz, co wpłynęło korzystnie na wzrost wielkości krystalitów grafitu.
EN The article presents the investigation results on magnitude of graphite crystallines in skip coke, skip coke after thermal treatment in laboratory conditions and coke sampled from the nozzles level of blast furnace. In r all analysed cokes considerable differentiation in magnitude of crystalli- nes was determined. That can result from different susceptibility to gra-phitisation of the components of coke substance. The magnitude of crystallines comprised in nozzle coke is greater than in skip coke. Larger crystallines occur in smaller lumps of nozzle coke. If one assumes that magnitude of nozzle coke lumps is mainly the result of combustion then the smaller lumps were longer in the zone of higher temperature at the level of nozzles what favourably influenced the growth of magnitude of graphite crystallines.
Słowa kluczowe
PL krystality   grafit skipowy   koks hutniczy   obróbka termiczna   dysza wielkopiecowa  
EN crystallines   graphite   coke   blast furnace  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2000
Tom Nr 6
Strony 205--207
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Długosz, A.
autor Budzyń, S.
autor Czosnek, C.
autor Ratuszek, W.
  • Wydział Paliw i Energii AGH, Kraków
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0021-0045
Identyfikatory