Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0016-0034

Czasopismo

Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji

Tytuł artykułu

Wpływ temperatury na kinetykę utwardzania mas ze spoiwami chemicznymi

Autorzy Zych, J. 
Treść / Zawartość http://www.atmia.put.poznan.pl/
Warianty tytułu
EN The influence of temperature on the setting kinetics of molding sands with chemical binders
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury na kinetykę utwardzania mas formierskich wiązanych spoiwami chemicznymi. W badaniach zastosowano opracowaną przez autora metodę ultradźwiękową. Szybkość rozchodzenia się fali w masie ze spoiwem chemicznym jest uzależniona od stopnia zaawansowania reakcji pomiędzy spoiwem a utwardzaczem. W miarę postępowania tej reakcji zwiększa się sprężystość utwardzanej masy, a to powoduje zwiększenie szybkości propagacji fali ultradźwiękowej. Do badań wykonano stanowisko pomiarowe z ultra-dźwiękowym testerem i z komputerem. Pozwala ono w sposób ciągły monitorować przebieg reakcji utwardzania mas. Badania prowadzono dla różnych spoiw i w różnej temperaturze. Po-zwoliło to określić wpływ temperatury na proces wiązania mas.
EN The paper presents results of the investigations of temperature influence on setting process of molding sands set with chemical binders. The investigations were performed using the ultrasonic method elaborated by the author. An ultrasonic wavespeed in the sand mould with a chemical binder depends on a degree of reaction extent between the binder and hardener. Young's modulus of the moulding sand increases together with the advancement of the reaction, and so does the ultrasonic wavespeed. In the frame of the presented work there was elaborated a measuring-stand using ultrasonic tester supported by a computer - which allows continuous monitoring of the investigated process. The investigations were performed for various binders at various tempera-tures, which allowed to evaluate the influence of temperature on the setting process of the mould-ing sands.
Słowa kluczowe
PL utwardzanie   forma piaskowa   kinetyka chemiczna  
EN setting   sand mould   kinetic  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
Rocznik 2001
Tom Vol. 21, Nr 1
Strony 161--169
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Zych, J.
  • Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0016-0034
Identyfikatory