Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0016-0024

Czasopismo

Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji

Tytuł artykułu

Proces ciągły usuwania żelaza z siluminów oraz wytyczne projektowania procesu przemysłowego

Autorzy Lech, Z.  Sęk-Sas, G. 
Treść / Zawartość http://www.atmia.put.poznan.pl/
Warianty tytułu
EN Continuous process of iron removal from silumins and guidelines for designing of industrial process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano konstrukcję prototypowego urządzenia do ciągłego procesu usuwania że-laza z siluminów (rafinacji ciągłej) oraz przebieg rafinacji stopu AlSi11 zawierającego około 3% żelaza z dodatkiem 0,7% manganu (w wyniku wydzielania i sedymentacji cząstek międzymetalicznych faz bogatych w żelazo). Na podstawie wyników prób i badań procesu usuwania żelaza ze stopu AlSi11Fe w piecu tyglowym i urządzeniu określono wytyczne projektowania procesu prze-mysłowego. Stwierdzono, że istnieje możliwość zmniejszenia zawartości żelaza w stopie AlSi11 z 2-3% Fe do 0,6% Fe przez odpowiedni dodatek manganu (w jednym etapie lub w dwóch eta-pach), co ma wpływ na uzysk przerafinowanego metalu.
EN The construction of prototype plant for continuous removal of iron from silumins (continuous refining) was described along with the refining process carried out to remove iron from an AlSi11 alloy containing about 3% Fe and an addition of 0.7% Mn by precipitation and sedimentation of particles of the iron-rich intermetallic phases. Basing on the results of investigations and studies of the process of iron removal from an AlSil IFe alloy in a crucible furnace and in the newly desi-gned plant, some guidelines for designing of the industrial process were elaborated. It has been stated that there is a possibility of removing iron from an AlSi11 alloy containing 2-3% Fe up to 0.6% Fe at one stage or at two stages by introducing an appropriate addition of manganese which affects the yield of the refined melt.
Słowa kluczowe
PL stop Al-Si   żelazo   rafinacja ciągła   faza międzymetaliczna   segergacja grawitacyjna   silumin  
EN Al-Si alloys   iron   continuous refining   intermetallic phase   gravity segregation  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
Rocznik 2001
Tom Vol. 21, Nr 1
Strony 69--77
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Lech, Z.
autor Sęk-Sas, G.
  • Instytut Odlewnictwa w Krakowie
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0016-0024
Identyfikatory