Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0015-0095

Czasopismo

Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji

Tytuł artykułu

Właściwości nadplastyczne stopu aluminiowego typu 7475 stymulowane zmianami struktury

Autorzy Dutkiewicz, J.  Król, J. 
Treść / Zawartość http://www.atmia.put.poznan.pl/
Warianty tytułu
EN Superplastic properties of the 7475 aluminium alloys stimulated by the structure changes
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Proces odkształcania nadplastycznego jest interesujący nie tylko od strony naukowej, lecz i przemysłowej. Pozwala on na wykonanie elementów o złożonych kształtach w jednej tylko ope-racji, ze stosowaniem bardzo małego naprężenia płynięcia. Wysokowytrzymały stop (typu 7000) można uzyskać w stanie nadplastycznym w wyniku złożonej obróbki termoplastycznej. Badania nad uzyskaniem stanu nadplastycznego prowadzono na stopie 7475 odlanym metodą ciągłą, wyci-skanym i poddanym zróżnicowanej obróbce termoplastycznej. Otrzymano materiał o ziarnie wiel-kości 12-20 mm i kształcie zbliżonym do równoosiowego. Wartości współczynnika m od 0,56 do 0,70 i energii aktywacji (140-160 kJ/mol) wskazują na znaczącą rolę dyfuzji po granicach ziarn. Na takim stopie prowadzono próby w testach ściskania, rozciągania i odkształcenia kanalikowego; uzyskano wydłużenie około 500% przy naprężeniu płynięcia poniżej 10 MPa, szybkości odkształ-cania rzędu 10(-3) s(-3) i temperaturze 790 K. Próbki po odkształceniu nadplastycznym poddano ob-róbce cieplnej i otrzymano stop o wytrzymałości R(m) = 490-560 MPa i wydłużeniu e= 15-6,5%.
EN Superplastic deformation process is interesting not only from the scientific but also from in-dustrial point of view. During such deformation quite complicated shapes can be accomplished in just one operation at very low flow stress. The microstructure suitable for the superplasticdefor-mation can be obtained in the high-strength aluminium alloys by the thermomechanical treatment. The 7475 alloy was continuously cast, extruded and thermomechanical treated. The m coefficient determined from the tensile tests was estimated between 0,56-0,70 and actvation energy on 140-160 kJ/mol (showing the impotant role of the grain boundary diffusion). In the tensile, compression and channel-die-compression tests it was obtained 500% elongation at the flow stress below 10 MPa at the deformation rate 10(-3) s(-1) and temperature 790 K. The alloy attained R(m) = = 490-560 MPa and e= 15-6.5% after superplastic deformation and appropiate heat treatment.
Słowa kluczowe
PL nadplastyczność   stop aluminium   mikrostruktura   obróbka termomechaniczna  
EN superplasticity   aluminium alloy   microstructure   thermomechanical treatment  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
Rocznik 2000
Tom Vol. 20, Nr 1
Strony 173--182
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz.
Twórcy
autor Dutkiewicz, J.
autor Król, J.
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0015-0095
Identyfikatory