Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0013-0029

Czasopismo

Gospodarka Wodna

Tytuł artykułu

W dwa lata po powodzi : uwagi do obliczania przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia i oceny wezbrania z lipca 1997 r. w dorzeczu górnej Odry

Autorzy Ozga-Zielińska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Two years after the flood
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Omówiono i merytorycznie skomentowano kontrowersyjne oceny zarówno w odniesieniu do wartości prawdopodobieństwa przewyższenia przeptywów maksymalnych, jakie wystąpiły w lipcu 1997 r., jak i co do oceny skuteczności ochrony przeciwpowodziowej, a szczególnie roli obiektów hydrotechnicznych. Przedstawiono także zagadnienie poprawnej interpretacji prawdopodobieństwa przewyższenia przepływów maksymalnych. W uwagach końcowych podano informacje dotyczące propozycji nowej metodyki określania Qmaxp' możliwości zastosowania maksymalnego wiarygodnego wezbrania (MWW) jako uzupełniające metody określania maksymalnych przepływów projektowych oraz konieczności informowania społeczeństwa i decydentów, ze w pełni skuteczna ochrona przeciwpowodziowa może być zapewniona jedynie w sytuacji wystąpienia przepływów równych i mniejszych od przepływów projektowych.
EN The paper discusses and essentially commentates the controver-sial estimations concerning the probability of exceeding the maximum flow values which occurred in July 1997, as well as the effectiveness of flood protection, taking particularly into account the role of hydrotechnical objects. It presents also the problem of correct interpretation of the probability of exceeding the maximum flows. In final remarks there have been given information concerning proposal of a new method for determination of Qmx.p , the possibility for applaying the maximum reliable fresh et (MWW) as supplementary method for determination of maximum projected flow values and the need to inform the public and the authorities that a really effective flood control can be ensured only in case the occurring flows are equal to or smaller than the projected flows.
Słowa kluczowe
PL powódź   przepływ maksymalny  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gospodarka Wodna
Rocznik 1999
Tom Nr 7
Strony 240--246
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor Ozga-Zielińska, M.
  • Politechnika Warszawska. Instytut Systemów Inżynieii Środowiska
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0013-0029
Identyfikatory