Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0007-0037

Czasopismo

Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji

Tytuł artykułu

Termowizja w diagnostyce technicznej maszyn technologicznych

Autorzy Chajda, J.  Poloszyk, S.  Różański, L. 
Treść / Zawartość http://www.atmia.put.poznan.pl/
Warianty tytułu
EN Thermography in technical diagnostic of the technological machines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono istotę i uwarunkowania termowizyjnych metod badawczych. Opisano zjawiska cieplne towarzyszące pracy maszyn technologicznych, decydujące o nagrzewaniu i odkształceniach cieplnych zespołów obrabiarek. Przedstawiono komputerowo wspomagane stanowisko przeznaczone do diagnozowania stanów technicznych wybranej grupy maszyn technologicznych oraz opisano strukturę tego stanowiska. Jego zasadniczą część stanowi multispektralny termalno-wizyjny system pomiarowy, w którym wykorzystano opracowany i wykonany w Politechnice Poznańskiej termograf TE-93. Podano metodę diagnozowania maszyn technologicznych, której istotą jest komparacja stanów zarejestrowanych ze stanami uznanymi za wzorcowe. Wskazano, iż termografia może być przydatna w badaniach prototypów, w badaniach odbiorczych maszyn nowo instalowanych, a także w badaniach stanów technicznych maszyn będących w eksploatacji.
EN An idea and conditions of thermovision investigation methods have been described in the paper. The thermal phenomena influencing the thermal deformations of machine tools have been also presented. The computer aided stand for technical state diagnosis of the chosen technological machines as well as the structure of such stand have been shown.The main part of the stand is the multispectral thermovision measuring system that has been based on the thermograph TE-93 ( designed and manufactured in Poznan University of Technology). The essential. idea of the technological machine diagnosis method is the comparison of the registered states with those treated as the standard ones. It has been proved that the thermography can be useful for prototype investigations, for testing the new installed nachines and for checking the machines during their exploitation time.
Słowa kluczowe
PL termowizja   diagnostyka techniczna  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
Rocznik 1999
Tom Vol. 19, Nr 2
Strony 65--82
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz.
Twórcy
autor Chajda, J.
autor Poloszyk, S.
autor Różański, L.
  • Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0007-0037
Identyfikatory