Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0005-0084

Czasopismo

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Tytuł artykułu

Odsiarczanie spalin odlotowych w złożu fluidalnym cyrkulacyjnym

Autorzy Warych, J. 
Treść / Zawartość http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl
Warianty tytułu
EN Flue gases desulfurization in a circulating fluidized bed
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono opis procesu fluidyzacji w złożu cyrkulacyjnym i jego adaptację do odsiarczania spalin odlotowych przy użyciu sorbentu wapniowego, Ca(OH)2. Przeanalizowano wpływ parametrów fluidyzacji i operacyjnych procesu na sprawność odsiarczania spalin. Sprawność odsiarczania zależy silnie od odległości układu od temperatury nasycenia, temperatury spalin, stosunku masowego wapnia do siarki, wielkości strumienia ciała stałego i stopnia jego recyrkulacji. Sprawność wydzielania siarki w układzie jest wysoka, powyżej 95oo, zależnie od warunków prowadzenia procesu.
EN A circulating fluidized bed process was presented and evaluated for sulfur dioxide removal from flue gases by the use of Ca(OH)2 sorbent: The influence of the fluidization parameters and operating conditions on desulfurization ef ficiency of fluegˇases was analyzed. The removal of S02 in this process depends strongly on the system distance from the saturation temperature, Ilue gases temperature, calcium to sulfur (Ca/S) ratio, solid mass flow rate and solid recycle rate. The overall sulfur capture in the process is high, greater than 95% depending on the process conditions.
Słowa kluczowe
PL odsiarczanie   spaliny   złoże cyrkulacyjne   fluidyzacja  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Rocznik 1998
Tom Nr 4
Strony 6--11
Opis fizyczny
Twórcy
autor Warych, J.
  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska, Warszawa
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0005-0084
Identyfikatory