Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0001-0103

Czasopismo

Chemia Analityczna

Tytuł artykułu

Separation of chiral alcohols and ketones on gas chromatographic stationary phases containing tris[3-(trifluormethylhydroxymethylene)-(+)-camphorate] derivatives of lanthanides

Autorzy Kowalski, W. J. 
Treść / Zawartość http://www.chem.uw.edu.pl/chemanal/
Warianty tytułu
PL Rozdzielanie chiralnych alkoholi i ketonów metodą chromatografii gazowej z faz stacjonarnych zawierających tris[3-(trifluorometylohydroksymetylen)-(+)-kamforan] lantanowców
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Retention of Rohrschneider-McReynolds standards and selected chiral alcohols and ketones was measured in order to determine the thermodynamic selectivity parameters of stationary phases containing tris[3-(trifluoromethylhydroxymethylene)-(+)-camphorate] derivatives of praseodymium(III), europium(III), erbium(III), dysprosium(III) and ytterbium(III) dissolved in poly(dimethylsiloxane). Separation of selected racemic alcohols and ketones was achieved and the determined values of thermodynamic enantioselectivity were correlated with the molecular structure of the solutes studied. The decrease of the ionic radius of lanthanides induces greater increase of complexation efficiency for the alcohol than for the ketone coordination complexes. The selectivity of the studied stationary phases follows a common trend which is rationalised in terms of opposing electronic and steric effects of the Lewis acid-base interactions between the selected alcohols, ketones and lanthanide chelates.
PL W celu wyznaczenia parametrów opisujących termodynamiczną selektywność faz stacjonarnych zawierających pochodne tris[3-(trifluorometylohydroxymetyleno)-(+) -camforan] praseodymu(III), europu(III), erbu(III), dysprozu(III) i itterbu(III) rozpuszczone w poly(dimetylosiloksanie), wykonano pomiary retencji wzorców z szeregu Rohrschneidera-McReynolds'a, oraz wybranych chiralnych alkoholi i ketonów: Uzyskano rozdziały racemicznych alkoholi i ketonów, a wyznaczone wartości termodynamicznej enancjoselektywności skorelowano z budową cząsteczkową tych substancji. Zmniejszanie się promienia jonowego w szeregu lantanowców prowadzi do większego przyrostu kompleksowania w przypadku alkoholi, a nieco mniejszego dla ketonów. Selektywność badanych faz stacjonarnych wykazuje tendencję charakteryzującą się przeciwstawnymi wpływami elektronowymi i zawady przestrzennej na oddziaływania kwasowo-zasadowe wg Lewisa, występujące pomiędzy chromatografowanymi alkoholami i ketonami oraz chelatami lantanowców.
Słowa kluczowe
PL chromatografia gazowa   rozdzielanie   alkohole chiralne   ketony   lantanowce  
Wydawca Komitet Chemii Analitycznej PAN
Czasopismo Chemia Analityczna
Rocznik 1998
Tom Vol. 43, No. 1
Strony 69--78
Opis fizyczny Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor Kowalski, W. J.
  • Institute of Chemistry, University of Silesia, Szkolna Street 9, 41-006 Katowice (Poland)
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0001-0103
Identyfikatory