Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0001-0099

Czasopismo

Chemia Analityczna

Tytuł artykułu

Extraction and spectrophotometric determination of vanadium(V) with N-phenylcinnamohydroxamic acid and azide

Autorzy Abebaw, A.  Chandravanshi, B. S. 
Treść / Zawartość http://www.chem.uw.edu.pl/chemanal/
Warianty tytułu
PL Spektrofotometryczne oznaczanie wanadu(V) po ekstrakcji jego kompleksu z kwasem N-fenylocynamohydroksamowym i jonem azydkowym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Vanadium(V) was found to react with N-phenylcinnamohydroxamic acid (PCHA) in the presence of azide to form a bluish-violet complex of stoichiometryl:2:1(V:PCHA:N3). The complex was quantitatively extracted into chloroform from 0.03-1.5 mol 1(-1)hydrochloric acid. The spectrum of the complex exhibited an absorption maximum at 370 nm with molar absorptivity of 9x103 mol(-1) crri I. The coloured s stem obeyed Beer s law in the concentration range 0.6-6 mg ml(-1) of vanadium(V). The method was found to be precise with standard deviation of 1.3% for ten determinations of 4 mg ml(-1) of vanadium(V). The effects of foreign ions on the extraction and determination of vanadium(V) have been studied and the method has been found to be highly selective. The method has been applied to the determination of vanadium in steel and water samples with reasonable precision and accuracy.
PL Stwierdzono, że wanad(V) reaguje z kwasem N-fenylocynamohydroksamowym (PCHA) w obecności azydku, tworząc niebieskawofioletowy związek kompleksowy w stosunku stechiometrycznym 1:2:1 (V:PCHA:IV3). Kompleks ekstrahowano ilościowo do chloroformu 0.03-1.5 mol l(-1) roztworu HCl. Widmo kompleksu wykazuje maksimum absorpcji przy 370 nm i molowy współczynnik absorpcji 9x10(3) mol(-1) cm(-1). Barwny produkt reakcji spełnia prawo Beera w zakresie stężeń wanadu 0.6-6 mg ml(-l). Metoda jest precyzyjna, odchylenie standardowe wynosi 1.3% dla 10 oznaczeń wanadu w próbkach o stężeniu 4 mg ml(-1). Badano wpływ interferencji jonów na ekstrakcję i oznaczanie wanadu (V). Stwierdzono, że metoda jest wysoce selectywna. Opracowaną metodę zastosowano do oznaczania wanadu w próbkach stali i wody, otrzymując zadawalającą dokładność i precyzję.
Słowa kluczowe
PL wanad   ekstrakcja   oznaczanie   spektrofotometria   azydki   kwas PCH  
Wydawca Komitet Chemii Analitycznej PAN
Czasopismo Chemia Analityczna
Rocznik 1998
Tom Vol. 43, No. 1
Strony 33--40
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor Abebaw, A.
autor Chandravanshi, B. S.
  • Department of Chemistry, Addis Ababa University, P.O. Box 1176, Addis Ababa, Ethiopia
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0001-0099
Identyfikatory