Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0001-0079

Czasopismo

Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji

Tytuł artykułu

Model krzepnięcia odlewu z uwzględnieniem ruchów fazy ciekłej

Autorzy Sowa, L. 
Treść / Zawartość http://www.atmia.put.poznan.pl/
Warianty tytułu
EN Model of the casting solidification taking into consideration the motion of liquid phase
Konferencja Polski Kongres Odlewnictwa / sympozjum (II ; 15-16.10.1998.; Wrocław, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono model matematyczny i numeryczny narastania fazy stałej metalu w kokili o prostokątnym przekroju poprzecznym. Model uwzględnia zjawiska przepływu ciepła i masy w kokili w czasie jej wypełniania metalem. Ocenie poddano kinetykę narastania fazy stałej i pola temperatury w obrębie rozważanego układu w początkowych stanach jego pracy. Pola prędkości otrzymano z rozwiązania równań Naviera-Stokesa i równania ciągłości, natomiast pola temperatury z rozwiązania równania Fouriera-Kirchhoffa z członem konwekcyjnym. W modelu uwzględniono zależność parametrów termofizycznych od temperatury i od udziału fazy stałej w dwufazowej strefie przejściowej . Założono, że metal krzepnie w przedziale temperatury likwidus-solidus, tzn. że front krzepnięcia jest rozmyty. Zadanie rozwiązano metodą elementów skończonych.
EN Mathematical and numerical models of the growth of the solid metal phase within a rectangular cross-section metal mould are presented in this paper. The model takes into account phenomena of fluid flow and heat transfer into mould metal filling. The thermal fields and the solid phase growing kinetics within a considered region were estimated at beginning state of his work. The velocity fields are obtained by solving the Navier-Stokes equations and the continuity Equation. The thermal fields are calculated by solving the Fourier-Kirchhoff equation with the convection term, in which we took into consideration the changes of thermophysical parameters depending on the temperature and the solid phase volume fractions in the mushy zone. It was assumed that the solidification front is mushy. The problem was solved by the finite element method.
Słowa kluczowe
PL odlew   krzepnięcie   model  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Czasopismo Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
Rocznik 1998
Tom Vol. 18, nr spec
Strony 287--296
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Sowa, L.
  • Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPP1-0001-0079
Identyfikatory