PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wpływ temperatury na odpowiedź kamery CCD

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Influence of temperature on the response of a CCD camera
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejsza praca dotyczy pomiarow temperaturowych wykonanych przy u.yciu kamery CCD. Pomiary przeprowadzono w komorze klimatycznej w zakresie temperatur od -5 do 45 oC dla ro.nych warto.ci parametrow pomiarowych, ze szczegolnym uwzgl.dnieniem czasu ekspozycji kamery. Celem bada. by.o okre.lenie wp.ywu temperatury na zale.no.ci zachodz.ce mi.dzy sygna.em pochodz.cym z badanego obiektu a odpowiedzi. kamery CCD na ten sygna.. Jako obiekt badany wykorzystano diod. elektroluminescencyjn. LED emituj.c. .wiat.o bia.e. W pracy zaprezentowano przyk.adowy uk.ad pomiarowy oraz przedstawiono wybrane wyniki i wnioski wynikaj.ce z serii pomiarow zrealizowanych przy ro.nych warto.ciach parametrow pomiarowych kamery CCD.
EN
This work concerns the temperature measurements made with the use of a CCD camera. Measurements were carried out in a climatic chamber at the temperature range extending from -5 to 45 °C for different values of measurement parameters. In particular, the camera exposure time was taken into consideration. A purpose of this study was to determine the influence of temperature on the relationships occurring between the signal coming from the tested object and the response of the CCD camera to this signal. The LED emitting white light was used as the object to be tested. In the paper an example of the measurement system has been presented. Some selected results obtained during the series of measurements carried out at different values of measuring parameters of the CCD camera and related conclusions are described.
Rocznik
Strony
86--87
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., wykr., schem.
Twórcy
autor
autor
  • Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Metrologii i Optoelektroniki, sequina@o2.pl
Bibliografia
  • [1] Color Digital Camera. Technical Manual, Sony Corporation, 2004
  • [2] Holst G.C., Arrays, cameras and displays, SPIE Press, Bellingham 1998
  • [3] Janesick J.R., Scientific charge-coupled devices. SPIE Press, Bellingham 2000
  • [4] Kiliszek Cz., Kaczmarczyk J., Optoelektronika obrazowa. rozdział 11, tom XXVI, cz. II, Podstawowe problemy współczesnej techniki pod red. A. Smolińskiego. PWN, Warszawa 1992
  • [5] Parzych J., Krawiecki Z., Sterowane programowo stanowisko pomiarowe z kamerą CCD do badań optoelektronicznych. Elektronika. Nr 6, 2008, 244-246
  • [6] Parzych J., Krawiecki Z.: Zastosowanie programu LabView do sterowania pomiarowymi parametrami kamery CCD. Proceedings of the XII Conference ZKwE’07 Computer Applications in Electrical Engineering. Poznań 2007, 247-248
  • [7] Parzych J., Krawiecki Z.: Applications of LabView in measurements with the use of a CCD camera. Poznan University of Technology Academic Journals, Issue 59 Computer Applications in Electrical Engineering 2008. Poznań 2009, 181–185
  • [8] Sanecki J. (red.): Teledetekcja – pozyskiwanie danych. WNT, Warszawa 2006
  • [9] Ziętek B., Optoelektronika. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPOM-0032-0025
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.