Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOM-0032-0022

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Badanie akumulacji ołowiu w blaszce liściowej kukurydzy zwyczajnej za pomocą zminiaturyzowanej matrycy elektrod jonoselektywnych

Autorzy Kutyła, A.  Włodkowska, N.  Romanowska, E.  Wróblewski, W.  Ciosek, P. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Research of lead accumulation in maize’s lamina with the use of miniaturized ionoselective electrodes matrix
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono zastosowanie układu elektrod jonoselektywnych do badań porównawczych próbek liści kukurydzy zwyczajnej (łac. Zea Mays), które traktowane były roztworami o różnym stężeniu jonów ołowiu. Sprawdzono możliwości opracowanej matrycy elektrod potencjometrycznych względem rozróżniania poziomu akumulacji metalu w różnych częściach blaszki liściowej: części nasadowej, części środkowej i części wierzchołkowej. Dzięki przeprowadzonej Analizie Głównych Składowych sklasyfikowano próbki roślin według kryterium zawartości jonów ołowiu w podłożu na którym rosły.
EN The Increasing awareness of dangers related with environment pollution involve frequent analysis of toxicity of air, soil and food samples. Among toxic substances negatively influencing the environment, growing caution is put on heavy metals. Their negative effect relay on accumulation in living organisms and its constant toxic effect. When the metal concentration exceeds standard limits, then toxic effect becomes a serious threat to plants which in turn cause decaying and regression of nutritional value as well as animals health. In there circumstances people are exposed on negative effect of those substances by consumption of contaminated plants. Heavy metals accumulation effect in living organism do not demonstrate immediately but after few years delay. This is why heavy metals could cause dangerous illness. From this point of view estimation of heavy metals in plants tissue is very desired. In this paper Ion-Selective Electrode (ISE) array was applied for the analysis of maize’s samples (lat. Zea Mays) that were treated with solution of various of lead ion concentration. It was checked, if the prepared sensor array exhibit appropriate classification capabilities towards the recognition of various parts of maize lamina (containing various amounts of Pb). Thanks to Principal Component Analysis it was possible to distinguish plant samples based on lead accumulation criteria.
Słowa kluczowe
PL elektrody jonoselektywne   bioindykacja   metale ciężkie  
EN ion-selective electrodes   bioindication   heavy metals  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2010
Tom R. 86, nr 10
Strony 76--79
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab., schem.
Twórcy
autor Kutyła, A.
autor Włodkowska, N.
autor Romanowska, E.
autor Wróblewski, W.
autor Ciosek, P.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Zakład Mikrobioanalityki ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, akutyla@ch.pw.edu.pl
Bibliografia
[1] Kocjan R., Kot A., Ptasiński H., Zawartość chromu, cynku, miedzi, niklu, kadmu i ołowiu w warzywach i owocach z terenów Stalowej Woli. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 1 (2002), 31-38
[2] Sady W., Czynniki ograniczające zawartość azotanów i metali ciężkich w warzywach. Przemysł Fermentacyjny Owoców i Warzyw. 5 (2001), 21-23
[3] Ciosek P., Wróblews ki W., Sensor arrays for liquids sensing – electronic tongue system. Analyst. 132 (2007), 963- 978
[4] Toko K. : Taste sensor with global selectivity. Materiale Science and Engineering. 4 (1996), 69-82
[5] Ivarsson P., Krantz-Ruckler Ch., Winquist F., Lundstrom I., A Voltammetric Electronic Tongue, Chemical Senses 30 SUPPL. 30 (2005), 258-259
[6] Chrysafopoulou E., Kadukova J., Kalogerakis N., A whole-plant mathematical model for the phytoextraction of lead (Pb) by maize. Environment International. 31 (2005) 255- 262
[7] Brennan M., Shelley M., A model of the uptake, translocation and accumulation of lead (Pb) by maize for the purpose of phytoextraction. Ecological Engineering. 12 (1999), 271-297
[8] Ciosek P., Pokorska B., Romanowska E., Wróblewski W., The recognition of growth conditions and metabolic type of plants by potentiometric electronic tongue. Electroanalysis. 18 (2006) 266-1272
[9] Ciosek P., Brzózka Z., Wróblewski W., Martinelli E., Di Natale C., D’Amico A., Direct and two-stage data analysis procedures based on PCA, PLS-DA and ANN for ISEbased electronic tongue – Effect of supervised feature extraction. Talanta. 67 (2005) 590-596.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOM-0032-0022
Identyfikatory