Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0066

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania żerdzi elektroenergetycznych z betonu wirowanego

Autorzy Trapko, T.  Michałek, J. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Using of composite materials for strengthening of spun concrete electrical poles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Problemy konieczności naprawy lub wzmocnienia konstrukcji wsporczej z betonu, dla napowietrznych linii elektroenergetycznych, wynikają m.in. z uszkodzenia i korozji betonu, zarysowania konstrukcji, przeciążenia, konieczność przeprojektowania linii. Wyzwaniem współczesnej inżynierii budowlanej jest zaproponowanie prostych i skutecznych sposobów eliminowania powstałych uszkodzeń bez konieczności wykonywania nowej konstrukcji wsporczej. Do najnowocześniejszych metod naprawy i wzmacniania konstrukcji z betonu należy doklejanie do nich materiałów na bazie włókien kompozytowych – CFRP i FRCM. Celem artykułu jest pokazanie inżynierom i administratorom linii, jak można w łatwy i szybki sposób dobrać system naprawczy i przeprowadzić jego aplikację.
EN The problems of necessity of repairs or strengthening of concrete support structures for overhead power lines follows from damage or corrosion of concrete, cracking of structure, overloading, the necessity of redesigning of line. The challenge of present-day civil engineering is to propose relatively simple and effective methods of eliminating the damages without necessity of new support structure executing. In the group of modern repair and strengthening methods is attaching to structure the materials on the basis of composite fibres – CFRP and FRCM. The goal of this paper is to present engineers and lines’ administrators how to select the strengthening system in easy and quick way and execute his application.
Słowa kluczowe
PL żerdź   CFRP   FRCM  
EN CFRP   FRCM   pole  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 267--273
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., ilustr., tab.
Twórcy
autor Trapko, T.
autor Michałek, J.
Bibliografia
[1] Łodo A., Historia uruchomienia krajowej produkcji strunobetonowych żerdzi wirowanych, Przegląd Budowlany, (2011), nr 6, 29-34.
[2] Zawodniak J., Słupowe stacje transformatorowe dawniej i dziś, Przegląd Budowlany, (2011), nr 6, 55-57.
[3] Michałek J., Słupy oświetleniowe z betonu, Przegląd Budowlany, (2011), nr 6, 45-49.
[4] Arciszewski A., Kiwitt W., Zawodniak J., Strunobetonowe żerdzie wirowane w opracowaniach typizacyjnych i w praktycznym zastosowaniu, Przegląd Budowlany, (2011), nr 6, 35-40.
[5] PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[6] Kamiński M., Kubiak J., Łodo A., Adesiyun A., Kupski J., Michałek J., Oleszkiewicz T., Badania elementów konstrukcyjnych o przekroju pierścieniowym z betonu wirowanego, (1996), Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław.
[7] Michałek J., Właściwości betonu wirowanego w aspekcie trwałości konstrukcji, Trwałość budowli i ochrona przed korozją, (200) XIII Konferencja naukowo-techniczna Kontra, Zakopane 22-25 maja 2002 Warszawa, Komitet Trwałości Budowli ZG PZITB, 175-184.
[8] Keller T.: Use of fiber reinforced polymers in bridge construction. Structural Engineering Documents, IABSE, (2003), No.7, Switzerland.
[9] Łagoda M., Wzmacnianie mostów przez doklejanie elementów, (2005), Politechnika Krakowska, Kraków.
[10] Trapko T., Identyfikacja parametrów wytrzymałościowych kompozytów węglowych CFRP, Materiały Budowlane, (2010), nr 7, 29-31.
[11] Ignatowski P., Kamińska M.E., O ograniczeniu odkształceń betonu ściskanego kompozytami CFRP, (2003), Inżynieria i Budownictwo, nr 4, 204-207.
[12] Li J., Hadi M.N.S., Behaviour of externally confined highstrength concrete columns under eccentric loading, Composite Structures, (2003), No. 62, 145-153.
[13] Ignatowski P., Kamińska M.E., On the effect of confinement of slender reinforcement concrete columns with CFRP composites, International Journal for Restoration, (2004), Vol. 10, No. 1, 73-98.
[14] Kamiński M., Trapko T., O efektywności zbrojenia materiałami kompozytowymi CFRP mimośrodowo ściskanych słupów żelbetowych, Inżynieria i Budownictwo, (2006), nr 1, 39-43.
[15] Kamiński M., Trapko T., Experimental behavior of reinforced concrete column models strengthened by CFRP materials, Journal of Civil Engineering and Management, 12 (2006), No. 2, 109-115.
[16] Ozbakkaloglu T., Lim J.C., Griffith M.C., FRP–confined high–strength concrete under axial cyclic compression, in Proceedings of the 4th International Conference on FRP Composites in Civil Engineering CICE 2008, (2008), Zurich, Switzerland, on CD, Paper No. 6.A.2.
[17] Varma R.K., Barros J.A.O, Sena-Cruz J., Numerical model for CFRP confined concrete elements subject to monotonic and cyclic loadings, Composites: Part B, (2009), Vol. 40, Issue 8, 766-775.
[18] Trapko T., Musiał M., Strains of eccentrically compressed RC columns strengthened with CFRP sheets and strips, Journal of Materials Science and Engineering, 4 (2010), No. 7, 62-68.
[19] Trapko T., Musiał M., The effectiveness of CFRP materials strengthening of eccentrically compressed reinforced concrete columns, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 11 (2011), No. 1, 249-262.
[20] Trapko T., Kamiński M., Musiał M., (2011), Investigations on rheological strains of compressed concrete elements strengthened with external composite reinforcement CFRP, Composites: Part B, Available online: 28 September 2011, http://dx.doi.org/10.1016/j.compositesb.2011.09.009.
[21] Trapko T., Wpływ temperatury na trwałość i skuteczność wzmocnienia betonu kompozytami CFRP, Inżynieria i Budownictwo, (2010), nr 10, 561-564.
[22] Broszura informacyjna Ruredil X Mesh Gold. Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji betonowych, (2010).
[23] Trapko T., Trapko W. Specyfika wzmacniania elementów ściskanych doklejanymi materiałami kompozytowymi CFRP, Przegląd Budowlany, (2001), nr 7-8, 24-27.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0066
Identyfikatory