Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0064

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Przewidywanie wartości kąta niezgodności fazowej w procesach łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej

Autorzy Redlarski, G. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Prediction phase angle discrepancy during the connecting process of electrical power units to work in parallel
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych, w zakresie zmian kątów niezgodności fazowej, w procesach łączenia synchronicznych obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej. Uzyskane rozkłady probabilistyczne pozwalają na stwierdzenie, iż rozpatrywane procesy podlegają rozkładom normalnym, co stanowi podstawę oceny prawdopodobieństwa wystąpienia założonej wartości kąta, w określonych warunkach pracy. Tego rodzaju wyniki są niezwykle cenne podczas opracowywania systemów do badań diagnostycznych synchronizatorów automatycznych oraz podczas weryfikacji parametrów technicznych podawanych przez producentów. Ponadto mogą być pomocnie w procesach prawidłowego doboru i nastawiania parametrów pracy synchronizatorów automatycznych.
EN This paper presents the results of simulation and experimental tests connected with changing the connecting angle during synchronization of electrical power units. Obtained, normal probability distributions form the basis for assessing likelihood an assumed value of angle in real condition at work. These results are very important during development systems to test automatic synchronizers and during verification of technical parameters given by the producers of these devices. Moreover they can be very helpful during the process of proper selection and adjustment of operating parameters of automatic synchronizers.
Słowa kluczowe
PL praca równoległa generatorów   kąt niezgodności fazowej   testowanie synchronizatorów automatycznych  
EN parallel operation of generators   connecting angle   tests of automatic synchronizers  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 260--262
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Redlarski, G.
  • Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć, g.redlarski@ely.pg.gda.pl
Bibliografia
[1] Grono A.J., Redlarski G., Zawalich J.: Komputerowo wspomagane badania układów automatycznej synchronizacji prądnic. Gdańsk: PAN, Seria wydawnicza Komitetu Elektrotechniki, Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2005.
[2] Grono A.J., Włodarski J.P.: Setting and Testing Automatic Generator Synchronizers. IEEE Computer Applications in Power, (1999), vol. 12, no. 1.
[3] Instrukcja obsługi mikroprocesorowego synchronizatora generatorów synchronicznych – typ SM-05B. Gdańsk: P.U.P. KARED Sp. z o.o., 1988.
[4] M-0193B Syncrocloser Unit Instructions Book, Beckwith Electric CO.,INC., USA, Florida, 2004.
[5] Ni klas P., Grono A., Dąbkowski M., Redlarski G., Śliwiński M.: Comparison the Accuracy of the Extrapolation Methods of the Time Phase Coincidence In Synchronization of Power Generating Units, Solid State Phenomena, (2009), Vols. 147-149.
[6] Poradnik inżyniera elektryka, tom III, rozdz. 7. Red. S zczerba Z. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.
[7] Redlarski G.: Metody kompensacji przyspieszenia kątowego w procesach łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej, Przegląd elektrotechniczny, (2011), nr 7.
[8] Redlarski G., Nowa metoda synchronizacji, w stanie dynamicznym, związanym z wyrównywaniem częstotliwości łączonych obiektów, Przegląd elektrotechniczny, (2010), nr 4.
[9] Redlarski G.: Nowe rozwiązania automatyzacji procesu łączenia obiektów elektroenergetycznych do pracy równoległej. Monografie 98. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009..
[10] Redlarski G.: Ocena możliwości zmiany struktury układu sterowania prędkością kątową turbozespołu w celu eliminacji synchronizatora automatycznego. Materiały XIV Seminarium PPEEm 2011. Wisła 9-12 grudnia 2011 r.
[11] Szczerba Z., Warunki łączenia do pracy równoległej po awarii w systemie elektroenergetycznym, Automatyka elektroenergetyczna, (1999), nr 1.
[12] Timbus A., Teodorescu R., Blaabjerg F., Liserre M.: Synchronization Methods for Three Phase Distributed Power Generation Systems. An Overview and Evaluation. Power Electronics Specialists Conference, 2005, IEEE 36th.
[13] Szczerba Z., Warunki łączenia do pracy równoległej po awarii w systemie elektroenergetycznym, Automatyka elektroenergetyczna, (1999), nr 1.
[14] Timbus A., Teodorescu R., Blaabjerg F., Liserre M.: Synchronization Methods for Three Phase Distributed Power Generation Systems. An Overview and Evaluation. Power Electronics Specialists Conference, 2005, IEEE 36th.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0064
Identyfikatory