Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0062

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Awarie izolatorów średniego napięcia eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych z uwzględnieniem ich typu

Autorzy Chojnacki, A. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Failures of medium voltage insulators operating in domestic distribution networks including their type
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy awaryjności izolatorów eksploatowanych w sieciach średniego napięcia. Analiza powyższa oparta była na danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci. Przeprowadzono weryfikację przyczyn awarii oraz sezonowej zmienności częstości uszkodzeń. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców oraz wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców w wyniku awarii. Podjęto próbę identyfikacji modelu probabilistycznego, a także obliczenia niezawodnościowych wskaźników eksploatacyjnych izolatorów. Całość analizy przeprowadzona została rozłącznie dla różnych, najczęściej stosowanych typów izolatorów SN. Weryfikacji parametrycznej i nieparametrycznej dokonano przy pomocy pakietu Statistica.
EN The article presented the results of analysis of the failure of insulators used in medium voltage network. The analysis above was based on data obtained from professional power engineering. Presented insulators unreliability statistics from 10 years of the network operation. Was done verification causes of failures and seasonal variability of the incidence of damage. In paper have been made an analysis of the time of renew, time of break in the supply of customers and value of undelivered electricity to customers as a result of failure. In paper have been made an attempt to identify a probability model and calculate the reliability indicators of operation insulators. The whole analysis was carried out separately for various, mostly used MV insulators. Parametric and nonparametric verification made using the Statistica package.
Słowa kluczowe
PL izolator   stacje elektroenergetyczne   elektroenergetyczne sieci dystrybucyjne  
EN insulator   transformer stations   electric power engineering distribution networks  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 251--255
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Chojnacki, A.
Bibliografia
[1] Chojnacki A.Ł.: Analiza awarii izolatorów średniego napięcia w sieci energetyki zawodowej. Przegląd Elektrotechniczny Nr 7/2008, s. 138-141
[2] Chojnacki A.Ł.: Analiza niezawodności stacji transformatorowo-rozdzielczych SN w warunkach eksploatacji. Archiwum Energetyki, tom XXXVII (2/2006), s. 147-168
[3] Chojnacki A.Ł.: Niezawodność urządzeń pomocniczych stacji transformatorowych SN/nn Elektro Info Nr 12/2010, s. 22-28 oraz Nr 01/2011, s. 2 - 7
[4] Markiewicz H., Wołkowiński K.: Urządzenia elektroenergetyczne. WNT, Warszawa, 1985
[5] Marzecki J.: Terenowe sieci elektroenergetyczne. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 2007
[6] Paska J.: Niezawodność systemów elektroenergetycznych. Oficyna wydawnicza PW, Warszawa, 2005
[7] Roo H.: Urządzenia elektryczne. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1972
[8] Sozański J.: Niezawodność zasilania energią elektryczną. WNT, Warszawa, 1982
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0062
Identyfikatory