Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0061

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Analiza prądów upływu logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją

Autorzy Szcześniak, A.  Mychuda, Z. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN The Analysis of leakage currents of logarithmic analog-to-digital converter with successive approximation
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono analizę logarytmicznego przetwornika analogowo-cyfrowego z sukcesywną aproksymacją (LADC) z uwzględnieniem prądów upływu. We wprowadzeniu została przedstawiona budowa oraz zasada działania LADC. W celu przeprowadzenia analizy matematycznej LADC z uwzględnieniem prądów upływu sporządzono ogólny schemat przetwornika oraz schematy zastępcze dla poszczególnych faz jego pracy. Obliczono prądy upływu dla poszczególnych faz pracy przetwornika oraz zaprezentowano bezwzględny błąd napięcia na kondensatorze akumulującym pochodzący od prądów upływu.
EN This article is a presentation of the analysis of logarithmic analog to digital converter (LADC) taking into account leakage currents. In the introduction, LADC construction and principle of operation were described. In order to conduct mathematical analysis which takes into account leakage currents, general converter diagram and equivalent diagrams for individual phases of the converter’s work were drawn up. Leakage currents for particular work phases of the converter were calculated. Absolute error of voltage on accumulative capacitor coming from leaking currents was presented.
Słowa kluczowe
PL przetwornik analogowo-cyfrowy   sukcesywna aproksymacja   prądy upływu  
EN analog-to-digital converter   successive approximation   leakage currents  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 247--250
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Szcześniak, A.
autor Mychuda, Z.
Bibliografia
[1] Guilherme J., Horta N.C., Franca J.E. Symbolic synthesis of non-linear data converters, “Electronics, Circuits and Systems, 1998 IEEE International Conference on”, Vol.3, pp. 219 – 222, 1998
[2] Greanger D.C., Heald A.B., Marlow B.K., Moore M.B. A switched-capacitor signal processing circuit for capacitive microsensors / Nat. Conf. Publ./ Inst. Eng., Austral.- 1991.- 91.-p.21-24.
[3] Lefas C.C. Successive approximation logarithmic A/D conversion using charge redistribution technigues. "Int. Journal of CircuitTheory and Applications", Vol.15, №1, 1987, pp.61-69.
[4] Myczuda Z., Szcześniak Zb. “Analiza parametrów układów elektronicznych”, Wydawnictwo - PAK 2011 ISBN 978-83-926319-3-4
[5] Szcześniak A., Myczuda Z. „Porzędowy logarytmiczny analogowo cyfrowy przetwornik”, IV international conference, Advanced Computer Systems and Networks, Design and Application, Lwów 2009, Ukraina
[6] Szcześniak A., Myczuda Z „A method of charge accumulation in the logarithmic analog-to-digital converter with a successive approximation”, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R.86 nr 10/2010 str.336-340
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0061
Identyfikatory