Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0059

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Analiza związku fluktuacji natężenia prądu z wybranymi parametrami pracy gazowego zespołu prądotwórczego

Autorzy Jamrozik, A.  Cupiał, K.  Grzelka, M.  Kociszewski, A.  Pyrc, M.  Tutak, W. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of correlation between an electric current fluctuation and selected operating parameters of the gas generator set
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących korelacji pomiędzy niepowtarzalnością pracy indykowanej (jednym z głównych parametrów pracy silnika spalinowego), a fluktuacjami prądu elektrycznego wytwarzanego w agregacie prądotwórczym zasilanym LPG. Omówiono stanowisko badawcze, metodykę pomiarów oraz przedstawiono wyniki badań korelacji fluktuacji pracy indykowanej z fluktuacjami natężenia prądu. W przypadku jednocylindrowego agregatu prądotwórczego stwierdzono bardzo wyraźny związek między pracą indykowaną silnika spalinowego, a energią elektryczną obliczoną w przedziale czasowym odpowiednio przesuniętym kątowo względem początku cyklu pracy silnika. Nieco gorsza jest korelacja między amplitudą prądu elektrycznego i pracą indykowaną.
EN The results of investigation of the correlation between fluctuation of indicated work (one of the main parameters of the work internal combustion engine) and fluctuation of electric current from generating set fueled LPG gas are presents. The test stand, measurement methodology and the results of the correlation between fluctuations of indicated work and current fluctuations are showed. A clear relationship between engine indicated work and an electric energy calculated in time interval angularly shifted regarding the beginning of engine cycle was stated in the case of single-cylinder generating set. A little worse correlation between amplitude of electric current and indicated work was achieved.
Słowa kluczowe
PL agregat prądotwórczy   natężenie prądu   praca indykowana   współczynnik niepowtarzalności pracy indykowanej  
EN generating set   electric current   indicated work   non-repeatability factor of indicated work  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 238--243
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., ilustr., schem.
Twórcy
autor Jamrozik, A.
autor Cupiał, K.
autor Grzelka, M.
autor Kociszewski, A.
autor Pyrc, M.
autor Tutak, W.
Bibliografia
[1] Cupiał K., Kociszewski A., Jamrozik A., Multipoint spark ignition engine operating on lean mixture, Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Tom III, (2003), 70-78
[2] Cupiał K., Kociszewski A., Jamrozik A., Silnik z zapłonem wielopunktowym zasilany gazem propan-butan, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa SILNIKI GAZOWE 2003 konstrukcja – badania – eksploatacja – paliwa odnawialne, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Mechanika 25, (2003), 239-249
[3] Volk W., Statystyka dla inżynierów, WNT Warszawa, (1973)
[4] Taylor J.R., Wstęp do analizy błędu pomiarowego. PWN Warszawa, (1995)
[5] Kociszewski A., Cupiał K., Jamrozik A., Możliwości spalania gazowych mieszanek zubożonych w silniku ZI, Journal of KONES. Internal Combustion Engines, Vol. 11, No. 1-2, (2004), 341-348
[6] Cupiał K., Dużyński A., Gruca M., Grzelka J., Some Errors of Gas Engine Indication, Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol.8, nr 1-2, (2001), 154-171
[7] Cupiał K., Dużyński A., Grzelka J., The Efect of Spark Discharge Variations on Gas Engine Cycle Parameters,Journal of KONES Internal Combustion Engines, Vol.8 nr 1-2, 2001), 251-264
[8] Azzoni P.M., Minelli G., Moro D., Flora R., Serra G., Indicated and load torque estimation using crankshaft angular velocity measurement, Society of Automotive Engineers, SAE Technical Report, 1999-01-0543, (1999),
[9] Geveci M., Osburn A. W., Franchek M. A., An investigation of crankshaft oscillations for cylinder health diagnostics, Mechanical Systems and Signal Processing, 19 (2005), 1107–1134
[10] Matekunas, F., Modes and Measures of Cyclic Combustion Variability, SAE Paper, 830337, (1983)
[11] Yang J., Wang L. Pu, Z., Yan Y.Z.X., Fault detection in a diesel engine by analysing the instantaneous angular speed, Mechanical Systems and Signal Processing, 15 (2001), 549–564
[12] Cupiał K., Katolik G., An anomaly of combustion process in the biogas internal combustion engine with automatic control of discharge energy, Journal of KONES Internal Combustion Engines, (2001), 357-362
[13] Jamrozik A., Analysis of indication errors of the SI gas engine with a prechamber. TEKA PAN. Teka Commission of Motorization and Power Industry in Agriculture, Volume XI, (2011), 143-156
[14] Kociszewski A., Spalanie mieszanek homogenicznych w silniku tłokowym z zapłonem wielopunktowym, Rozprawa doktorska, Politechnika Częstochowska, (2004)
[15] Cupiał K., Kociszewski A., Jamrozik A., Porównanie silników gazowych realizujących różne systemy spalania, Czasopismo techniczne, Mechanika, z.6-M/2004, Silniki spalinowe T.1, (2004), 189-197
[16] Gruca M., „DAS401200” - program do akwizycji danych, Instytut Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania, Politechnika Częstochowska, (2005)
[17] Krakowski M., Elektrotechnika techniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, (1995)
[18] Katolik G., Zerowymiarowe, stochastyczne modele procesu spalania w silnikach z zapłonem iskrowym. Rozprawa doktorska, Politechnika Częstochowa, (2004)
[19] Szymaniec S., Wykorzystanie funkcji korelacji w pomiarach on-line wyładowań niezupełnych silników elektrycznych. Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, Nr 85, (2010), 99-104
[20] Adamczak S., Struktura geometryczna powierzchni Cz. 2. Badania porównawcze przyrządów. Metoda rachunku korelacyjnego, MECHANIK, nr 5-6, (2008), 514-518
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0059
Identyfikatory