Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0055

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

A device for thermal conductivity measurement based on the method of local heat influence

Autorzy Hotra, O.  Dekusha, O. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
PL Teoretyczne podstawy projektowe dla przenośnych urządzeń do pomiaru przewodności cieplnej materiałów metodą lokalnego wpływu ciepła
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The requirements for the design of portable device for measuring thermal conductivity based on the method of local heat influence are theoretically formulated. The influence of the heat exchange with surrounding environment, the contact thermal resistance between the probe and the surface is discussed. Also, the influence of the size of heat influence zone on the accuracy of measurement of the thermal conductivity of materials is considered.
PL Sformułowano teoretyczne podstawy projektowe dla przenośnych urządzeń do pomiaru przewodności cieplnej materiałów metodą lokalnego wpływu ciepła. Opisano wpływ wymiany cieplnej z otoczeniem, rezystancji cieplnej kontaktu sondy z powierzchnią materiału badanego. Przeanalizowano również wpływ rozmiaru powierzchni strefy wnikania ciepła na dokładność pomiaru przewodności cieplnej materiałów.
Słowa kluczowe
PL przewodność cieplna materiałów   pomiary przewodności cieplnej  
EN thermal conductivity   thermal conductivity measurements  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 223--226
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., ilustr., wykr.
Twórcy
autor Hotra, O.
autor Dekusha, O.
Bibliografia
[1] Gustafsson S.E., Transient plane source techniques for thermal conductivity and thermal diffusivity measurements of solid materials, Rev. Sci. Instrum., 62 (1991), n.3, 797-804
[2] He Y., Rapid thermal conductivity measurement with a hot disk sensor. Part 1.Theoretical considerations, Thermochim. Acta, 436 (2005), 122-129
[3] Nagazaka Y., Nagashima A., Simultaneous measurement of the thermal conductivity and the thermal diffusivity of liquids by the transient hot-wire method, Rev. Sci. Instrum., 52 (1981), 2, 229-232
[4] Hammerschmidt U., A new pulse hot strip sensor for measuring thermal conductivity and thermal diffusivity of solids, Int. J. Thermophys., 24 (3), 2003, 675-682.
[5] Jannot Y., Meukam P., Simplified estimation method for the determination of thermal effusivity and thermal conductivity with a low cost hot strip, Measure. Sci. Technol., 15 (2004), 1932-1938.
[6] Monde M., Kosaka M., Mitsutake Y., Simple measurement of thermal diffusivity and thermal conductivityusing inverse solution for one-dimensional heat conduction, International Journal of Heat and Mass Transfer, 53 (2010), 5343-5349
[7] Y. Jannot, A. Degiovanni, G. Payet, Thermal conductivity measurement of insulating materials with a three layers device, International Journal of Heat and Mass Transfer 52 (2009), 1105-1111
[8] Декуша Л.В., Грищенко Т.Г., Менделеева Т.В, Воробьев Л.И., Декуша О.Л., Теоретическое обоснование прибора для экспресс-определения коэффициентов тепло- проводности твердых материалов, Промышленная теплотехника, 26 (2004), n.4, 76-82
[9] Декуша О.Л. Прибор для экспресс-измерений коэффициента теплопроводности строительных материалов (ИТ8), Промышленная теплотехника, 26 (2004), n.6, 212-216 [10] Декуша Л.В., Грищенко Т.Г., Менделеева Т.В, Воробьев Л.И., Декуша О.Л., Влияние определяющих факторов на результаты измерения коэффициентов теплопроводности методом локального теплового воздействия, Промышленная теплотехника, , 27 (2005), n.3, 74-80
[11] Декуша Л.В., Воробьев Л.И., Менделеева Т.В, Декуша О.Л., Особенности экспресс-измерения теплопроводности на образце конечной толщины прибором ИТ-8, Промышленная теплотехника, 26(2004), n.5, 76-81
[12] Yi He, Rapid thermal conductivity measurement with a hot disk sensor Part 2. Characterization of thermal greases, Thermochimica Acta, 436 (2005), 130-134
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0055
Identyfikatory