Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0053

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Metody SPWM oraz SVPWM dla dwu- i trójgałęziowych VSI zasilających dwufazowe wysokoobrotowe silniki AC oraz związane z nimi ograniczenia

Autorzy Piróg, S.  Wawro, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN SPWM and SVPWM methods for two- and three-leg VSI-fed two-phase high-speed AC motors and limitations associated with them
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zostały omówione podstawy teoretyczne każdej z metod oraz zaproponowane sposoby ich algorytmizacji. Analizy teoretyczne metod SVPWM dla dwu- oraz trójgałęziowych VSI przeprowadzono z myślą o ich ujednoliceniu. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań symulacyjnych przeprowadzonych w środowisku Matlab/Simulink. W celu porównania metod PWM oraz dokonania oceny wpływu czasów martwych na przebiegi prądów fazowych silnika przeprowadzono analizę ich widm harmonicznych.
EN In this paper, the theoretical basis of each method and ways of their algorithmization are discussed. The theoretical analyses of SVPWM methods for two- and three-leg VSI were carried out with a view to their unification The theoretical considerations were supported by results of simulations which were carried out in Matlab/Simulink environment. In order to compare PWM methods and assess the impact of dead time on the motor phase currents waveforms, the analysis of their harmonic spectrums was carried out.
Słowa kluczowe
PL SVPWM   dwugałęziowy VSI   dwufazowy wysokoobrotowy silnik indukcyjny   trójgałęziowy VSI   SPWM  
EN SVPWM   two-leg VSI   two-phase high-speed induction motor  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 208--217
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Piróg, S.
autor Wawro, M.
Bibliografia
[1] Baszyński M., Piróg S., Sterowanie wysokoobrotowym silnikiem indukcyjnym małej mocy. Przegląd Elektrotechniczny nr 02/2011, s.151–156
[2] Binkowski T. Buczek K., Sterowanie wysokoobrotowymi napędami urządzeń AGD. Przegląd Elektrotechniczny nr 08/2011, s.1–7
[3] Binkowski T., Grad M., Latka M., Malska W., Sobczynski D., A driver system with high-speed single-phase supplied threephase induction motor. 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, EPE-PEMC 2008, Page(s): 714-717
[4] Piróg S., Baszyński M., Siostrzonek T., Sterowanie wysokoobrotowymi silnikami do urządzeń AGD. IX Konferencja Naukowa Sterowania w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym SENE 2009, (2009)
[5] Piróg S., Energoelektronika. Układy o komutacji sieciowej i o komutacji twardej, AGH, Uczelniane wydawnictwa naukowodydaktyczne, Kraków 2006
[6] Sobczyński D., Metoda modulacji wektorowej w falowniku dwufazowym. Przegląd Elektrotechniczny nr 02/2007,s.71–74
[7] Do-Hyun Jang, Duck-Yong Yoon, Space-Vector PWM Technique for Two-Phase Inverter-Fed Two-Phase Induction Motors, IEEE Transactions on Industrial Applications, Vol.39, No. 2, March/April 2003 Page(s): 542-549
[8] Wawro M. Świeboda P., Algorytm SVPWM w skalarnej strukturze sterowania dla trójfazowych falowników napięcia zasilających dwufazowe wysokoobrotowe silniki prądu przemiennego. Przegląd Elektrotechniczny nr 10/2010, s.311–317
[9] M.A. Jabbar, Ashwin M. Khambadjone, Zhong Yanfeng, Space-Vector Modulation in a Two-Phase Induction Motor Drive for Constant – Power Operation, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 51, No. 5, October 2004 Page(s): 1081-1088
[10] Do-Hyun Jang, Novel PWM Techniques for Two-Leg, Four-Leg and Three-Leg Two-Phase Inverters, IEEE Conferences, Industry Applications Conference, Vol.2, 2005 Page(s):1363-1368
[11] Do-Hyun Jang, PWM Methods for Two-Phase Inverters, IEEE Industry Applications Magazine, March/April 2007 Page(s):50-61
[12] Tomaselli L.C., Lazzarin T.B., Martins D.C., Barbi I., Application of the Vector Modulation in the Symmetrical Two- Phase Induction Machine Drive, IEEE Power Electronics Specialists Conference 2005 Page(s): 1253-1258
[13] Sheng-Ming Yang, Feng-Chieh Lin, Ming-Tsung Chen, Micro-Stepping Control of a Two-Phase Linear Stepping Motor With Three-Phase VSI Inverter for High-Speed Applications, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol.40, No.5, September/October 2004 Page(s): 1257-1264
[14] Vijit Kinnares, Chakrapong Charumit, Modulating Functions of Space Vector PWM for Three-Leg VSI-Fed Unbalanced Two- Phase Induction Motors. IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 24, No. 4, April 2009 Page(s): 1135-1139
[15] Sun Li, Kang Erliang, Goa Hanying, Two-Phased SVPWM based on H-bridged Ctructure, IEEE Conferences, Vol.3, 2003 Page(s): 1730-1734
[16] Nowacki Z., Modulacja szerokości impulsów w napędach przekształtnikowych prądu przemiennego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991
[17] Wawro M. Świeboda P., Wpływ oraz kompensacja czasów martwych w układzie z trójgałęziowym falownikiem napięcia zasilającym silnik indukcyjny dwu- i trójfazowy. Przegląd Elektrotechniczny nr 11a/2010, s.286–291
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0053
Identyfikatory