Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0037

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Oddziaływanie na środowisko linii napowietrznych najwyższych napięć wyposażonych w przewody wysokotemperaturowe

Autorzy Szuba, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Environmental impact of high voltage overhead powerlines with low-sag wires
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano skutki wymiany konwencjonalnych przewodów stalowo-aluminiowych typu AFL na przewody wysokotemperaturowe (niskozwisowe) w liniach napowietrznych 220 kV. Wskazano na korzyści wynikające z możliwego znacznego zwiększenia obciążalności linii bez konieczności ich gruntownej przebudowy, wymagającej przeprowadzenia długotrwałej procedury administracyjnej. Oszacowano spodziewane poziomy pól magnetycznych pod linią po dokonaniu wymiany przewodów i wykazano, że nawet po wymianie przewodów w obu torach linii dwutorowych, natężenie pola magnetycznego w sąsiedztwie linii nie przekroczy wartości dopuszczalnej ustalonej w przepisach środowiskowych.
EN The article presents effects of replacing conventional steel-aluminium wires (ALF type), with a high-temperature (low-sag) wires in 220 kV overhead power lines. It demonstrates benefits of using high-temperature wires due to their ability to allow substantial increase of line load without the need of major line reconstruction which requires lengthy approval processes. Expected magnetic field under the line with high-temperature wires was also assessed and it has been demonstrated that even with the use of such type of wires in double-circuit overhead line maximum level of magnetic field will not exceed permissible level defined by environmental standards.
Słowa kluczowe
PL przewody linii napowietrznej   pole magnetyczne   identyfikacja rozkładu pola magnetycznego  
EN wires of overhead transmission lines   magnetic field   identification of magnetic field distribution  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 143--146
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Szuba, M.
Bibliografia
[1] BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF). August 2007.
[2] Draper G., Vincent T., Kroll M. E., Swanson J., Childhood cancer in relation to distance from high voltage power lines in England and Wales: a case-control study. Britich Medical Journal (bmj.com), 3.06.2005.
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz. U. nr 192 poz. 1883.
[4] Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks SCENIHR. Possible effects of Electromagnetic Fields (EMF) on Human Health. March 2007.
[5] Szuba M., Pole magnetyczne w otoczeniu linii i rozdzielni wysokiego napięcia. Energetyka, 1992, nr 8, str. 269-274.
[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r, nr 243, poz.1663 z póź. zmianami.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0037
Identyfikatory