Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0036

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Przebiegi prądów i napięć podczas rozwoju wyładowań w układach z dielektrykiem stałym

Autorzy Kogut, K.  Kasprzyk, K.  Zboromirska-Wnukiewicz, B. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN The current and voltage figures during discharges for the solid dielectric constructions
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wytrzymałości elektrycznej izolatorów ceramicznych, zarejestrowano przebiegi prądów oraz napięć podczas prób. Badane obiekty zmodyfikowano powierzchniowo poprzez nałożenie warstw zmieniających ich rezystywność powierzchniową. Określono wpływ modyfikacji powierzchni na zarejestrowane przebiegi jak i charakter wyładowań. Wyznaczono napięcie przeskoku na badanych próbkach. Zastosowanie warstw półprzewodzących o rezystywności na poziomie 1010–1011 podnosi napięcie przeskoku o ok. 17%. Zarejestrowano obrazy wyładowań powierzchniowych podczas prób napięciem impulsowym o dodatniej biegunowości. Na podstawie wyników pomiarów oraz obserwacji wyładowań stwierdzono, że istotną rolę w ich trajektorii może odgrywać ładunek gromadzony na powierzchni próbki.
EN The results of electrical strength investigations of a ceramic insulators was showed. The current and voltage graphs during impulse high voltage tests were recorded. The spices were modified by coatings which change the surface resistivity of the samples. Effect of surface modification on the current and voltage figures was described. The results of the flashover voltage with the use of impulse voltage was showed. Using the layers with surface resistivity in order of 1010 - 1011 increases flashover voltage about 17%. The figures of discharges during impulse voltage tests with positive polarization were recorded. Based on the electrical strength results and discharge observation the impact of surface charge on the discharge trajectory was showed.
Słowa kluczowe
PL wyładowanie powierzchniowe   napięcie przeskoku   ładunek powierzchniowy   prąd udarowy   napięcie udarowe  
EN surface discharge   flashover voltage   surface charge   impulse current   impulse voltage  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 139--142
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kogut, K.
autor Kasprzyk, K.
autor Zboromirska-Wnukiewicz, B.
  • Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu, k.kogut@iel.wroc.pl
Bibliografia
[1] Shimazaki T., Tsuneyasu I., Flashover Processes on the Surface of Solid Insulators under Positive Impulse Voltage in the Atmosphere, IEEE Transactions on Electrical Insulation Vol. 25 No. 6, December 1990, 1161–1169,
[2] Haddad A., Warne D. F., Advances in High Voltage Engineering, IEE Power & Energy Series 40, 2004,
[3] Heitz C., Piemontesi M., Salge G., Surface Discharge along Solid Dielectrics in Atmospheric Air, IEEE International Symposium on Electrical Insulation, Anaheim, CA, USA, 2000, 341–344,
[4] Staroń J., Wytrzymałość powierzchniowa dielektryków w atmosferze czynników roboczych rur cieplnych, Rozprawa doktorska (28.06.1999) Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Wrocław,
[5] Kogut K., Mazurek B., Kasprzyk K., Zboromirska–Wnukiewicz B., Wyładowanie elektryczne na granicy faz, X Ogólnopolskie Sympozjum Inżynieria Wysokich Napięć, Będlewo czerwiec 2010, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033 – 2097, R. 86 Nr 11b/2010, 40–43,
[6] Kogut K.. Mazurek B., Kasprzyk K., Zboromirska–Wnukiewicz B.; Factors affecting the mechanism of flashover in metal oxide surge arrester, Archives of Metallurgy and Materials Vol. 54, Issue 4 2009, 1013–1020,
[7] Sudarshan T. S., Cross J. D., The Effect of Chromium Oxide Coatings on Surface Flashover of Alumina spacers in Vacuum, IEEE Transactions on Electrical Insulations, No. 1, March 1976, 32–35,
[8] Schwab F., Berechnung der Schutzwirkung von Blitzableitern und Tuermen, Bull. SEV 1965.
[9] Kuffel E., Zaengl W.S., High-voltage engineering, Pergamon Press, Oxford, England, 1984,
[10] Li S., Hang T., Sun J., Huang Q., Li J., Improvement of Surface Flashover Performance in Vacuum by Co – firing Mo/Al2O3 Cermets and Al2O3 Ceramics, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 17, No. 6, December 2010, 1931–1937,
[11] Shioiri T., Asari N., Saito S., Nakamuta H., Homma M., Suzuki K., Effect of chromium oxide coating on surface flashover characteristics of ceramic in vacuum, XXIInd Int. Symp. on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum. Matsue, 2006, 140–143,
[12] Suharyanto, Yamano Y., Kobayashi S., Michizono S., Saito Y., Secondary Electron Emission and Surface Charging Evaluation of Alumina Ceramics and Sapphire, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation Vol. 13, No. 1; February 2006, 72–78,
[13] Mazurek B., Cross J.D., The effect of metallic particle near a spacer on flashover phenomena in SF6, IEEE Trans. On El. Insul., Vol. 28, No.2, April 1993, 219–229.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0036
Identyfikatory