Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0028

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Siły zwarciowe narażające izolatory wsporcze WN

Autorzy Szadkowski, M. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Short-circuit forces affecting support insulators HV
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z istotnych narażeń izolatorów wsporczych WN, które należy brać pod uwagę w procesie projektowania rozdzielni są obciążenia mechaniczne spowodowane przepływem prądów zwarciowych (naciągi zwarciowe). Obciążenia te zależą od dużego zbioru parametrów konstrukcyjnych i prądowych opisujących daną konstrukcję. W referacie autor zamierza przybliżyć te zagadnienia oraz zaprezentować wyniki analizy wpływu wybranych parametrów na zwarciowe siły dynamiczne w wybranych rozwiązaniach konstrukcyjnych przęseł rozdzielni.
EN One of significant exposure of support insulators, which should be taken into consideration in the design process relating to a substation, are mechanical loads caused by flow of short-circuits currents (short-circuit tensions). These loads depends on numerous set of constructional and current parameters describing a given construction. Author is going to approach these problems and to present result of the analysis relating to influence of selected parameters on dynamic short-circuit forces in chosen constructional solutions of spans in the substation.
Słowa kluczowe
PL wysokie napięcie   izolator wsporczy   siły zwarciowe   naciąg dynamiczny  
EN high voltage   support insulator   short-circuit forces   dynamic tension  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 108--111
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Szadkowski, M.
Bibliografia
[1] Nartowski Z.: Stacje elektroenergetyczne 110-750 kV, WNT Warszawa 1984.
[2] Szadkowski M.: Układ izolacyjny szyn giętkich rozdzielni WN i NN w warunkach przepływu prądu zwarciowego, Przegląd Elektrotechniczny v.3 nr 1/2 2005 r ss. 272-275.
[3] Szadkowski M.: Izolacja powietrzna szyn giętkich rozdzielni WN i NN w warunkach przepływu prądu zwarciowego, Przegląd Elektrotechniczny nr 1 2006 r ss. 248-251.
[4] Szadkowski M.: Szacowanie odstępów powietrznych w rozdzielniach WN i NN w warunkach zwarcia, Przegląd Elektrotechniczny nr 3/2007 ss. 228-231.
[5] Szadkowski M.: Prosta metoda szacowania skutków mechanicznych prądu zwarciowego w oszynowaniu giętkim rozdzielni WN, ZN Pol. Śląskiej „Elektryka” nr 1629, z. 189, Gliwice 2004, ss. 155 – 164.
[6] Szadkowski M.: Porównanie prostych metod szacowania skutków mechanicznych prądu zwarciowego w oszynowaniu giętkim rozdzielni WN i NN, ZN Pol. Śl. „Elektryka” z. 1 (201), Gliwice 2007, ss 77-96.
[7] Szadkowski M.: Symulacja komputerowa zachowania się przęsła rozdzielni WN wyposażonego w układ bezwładnościowy, w warunkach zwarcia, Mat. IX Konf. Nauk.- Techn. „Zastosowanie komputerów w elektrotechnice – ZkwE 2004, Poznań/Kiekrz 2004, ss. 207-210.
[8] Szadkowski M.: Komputerowe wspomaganie projektowania szyn sztywnych w rozdzielnicach. Mat. X Konf. Nauk.-Techn. „Zastosowanie komputerów w elektrotechnice – ZkwE 2005, Poznań 2005, ss. 225-226.
[9] Szadkowski M.: Komputerowe wspomaganie projektowania oszynowania giętkiego przęseł rozdzielni WN i NN. Mat. XI Konf. Nauk.-Techn. „Zastosowanie komputerów w elektrotechnice – ZkwE 2006, Poznań 2006, ss. 215-216.
[10] www.youtube.com
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0028
Identyfikatory