Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0026

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Koncepcja badań mechanicznej wytrzymałości kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych przy obciążeniu zmiennym

Autorzy Bielecki, J.  Szadkowski, M.  Wańkowicz, J. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Conception of mechanical strength research of composite station post insulators under the cyclic loads
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wsporcze izolatory stacyjne są narażone głównie na obciążenia zginające. Przy dużych prądach zwarcia zmienne siły zginające izolator mogą osiągać wartości przekraczające znamionową wytrzymałość izolatorów. Rozpoczęte w Instytucie Energetyki prace nad wytrzymałością izolatorów wsporczych przy cyklicznym obciążeniu zginającym powinny pozwolić na sformułowanie kryterium doboru kompozytowych izolatorów wsporczych do pracy w warunkach narażenia na obciążenia zmienne, a także na przyjęcie odpowiednich wymagań dla tego rodzaju izolatorów.
EN Station post insulators are mainly subjected to cantilever loads. At high values of short-circuit currents the dynamic cantilever loads can reach values higher than specified cantilever loads. At the Institute of Power Engineering (IEn) has been recently taken up research works on mechanical strength of composite station post insulators subjected to cyclic cantilever loads.
Słowa kluczowe
PL izolator kompozytowy   prąd zwarcia   wytrzymałość mechaniczna   obciążenie cykliczne  
EN composite insulator   short-circuit current   mechanical strength   cyclic load  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 100--103
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Bielecki, J.
autor Szadkowski, M.
autor Wańkowicz, J.
Bibliografia
[1] IEC 62231:2006, Composite station post insulators for substations with a.c. voltages greater than 1000 V up to 245 kV – Definitions, test methods and acceptance criteria (polski odpowiednik PN-EN 62231:2008, Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne na napięcia przemienne powyżej 1000 V do 245 kV – Definicje, metody badań i kryteria oceny)
[2] IEC 60865-1:1993, Short-circuit currents – Calculation of effects – Part 1: Definitions and calculation methods (polski odpowiednik PN-EN 60865-1:2002, Obliczanie skutków prądów zwarciowych – Część 1. Definicje i metody obliczania (oryg.)
[3] Szadkowski M., Układ izolacyjny szyn giętkich rozdzielni WN i NN w warunkach przepływu prądu zwarciowego, Przegląd Elektrotechniczny-Konferencje, ISSN1731-6103, R.3 nr 1/2005 Warszawa 2005, s. 272 – 275
[4] IEC 61109:2008, Insulators for overhead lines – Composite suspension and tension insulators for a.c. systems with a nominal voltage greater than 1000 V – Definitions, test methods and acceptance criteria (polski odpowiednik PN-EN 61109:2010, izolatory do linii napowietrznych – Kompozytowe izolatory wiszące do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1000 V – Definicje, metody badań i kryteria oceny)
[5] Bielecki J., Fleszyński J., Wańkowicz J., Wpływ obciążeń cyklicznych na integralność konstrukcji kompozytowych izolatorów liniowych – wstępne prace doświadczalne, Przegląd Elektrotechniczny-Konferencje, ISSN1731-6106, R.5 Nr 3/2007, 24-26
[6] Wańkowicz J., Bielecki J., Models of long-term mechanical strength of long rod composite insulators, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, April 2010, Volume 17, Number 2; pp. 360-367
[7] Dietrych J., Kocańda S., Korewa W., Podstawy konstrukcji maszyn, WNT, Warszawa, 1966
[8] Kocańda S., Szala J., Podstawy obliczeń zmęczeniowych, PWN, Warszawa, 1985
[9] Wańkowicz J., Bielecki J., Life estimation for long rod composite insulators subjected to accelerating ageing by combined static and cyclic loading, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, February 2011, Volume 18, Number 1; pp. 106-113
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0026
Identyfikatory