Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0017

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Próba oceny przydatności ceramicznych i nieceramicznych izolatorów elektroenergetycznych stosowanych w sieciach rozdzielczych i rozdzielczo-przesyłowych

Autorzy Duda, D.  Gazek, Z. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN An attempt on assessment of usefulness of ceramic and nonceramic power insulators in distribution and sub-transmission networks
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule oceniono przydatność ceramicznych i nieceramicznych (głównie kompozytowych) izolatorów stacyjnych i liniowych w sieciach SN i 110 kV. Przedstawiono zalety wybranych rozwiązań układów izolacji liniowej i stacyjnej oraz obawy towarzyszące zastosowaniu konkretnego układu izolacyjnego. Zbiór zalet i wad wynikających z zastosowania poszczególnych rodzajów izolacji tworzy zarys kryteriów wyboru konkretnego rodzaju układu izolacyjnego, przeznaczonego do określonego zastosowania. Ze względu na różne wymagania i specyfikę pracy, izolacja stacyjna i liniowa analizowana jest oddzielnie.
EN Usefulness of ceramic and non-ceramic insulators (mainly composite ones)as line and station power insulators in MV and 110 kV networks is assessed in the article. The following aspects have been considered: advantages of chosen solutions of line and station power insulation and thread resultant from application of specific type of an insulating system. A set of advantages and faults (threats) of particular types of insulating systems creates an outline of criteria for choice of specific insulating system destined for a given application. For the sake of different requirements and operation specificity station and line insulation is analyzed separately.
Słowa kluczowe
PL izolator kompozytowy   izolator ceramiczny  
EN composite insulator   ceramic insulator  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2012
Tom R. 88, nr 5a
Strony 59--62
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Duda, D.
autor Gazek, Z.
Bibliografia
[1] Doyle J. & others: Use of reduced visual impact designs on 220 kV and 400 kV overhead lines in Ireland and their integration into the landscape. 43rd CIGRE Session 2010 B2–110.
[2] Fleszyński J., Różecki S., Wieczorek K.: Konstrukcje kloszy i układów kloszowych liniowych izolatorów kompozytowych. Przegląd Elektrotechniczny 2008/10, s. 104-107.
[3] Gacek Z.: Wysokonapięciowa technika izolacyjna. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
[4] Pohl Z. (red): Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
[5] IEC 60050-471:2007 International Electrotechnical Vocabulary – Part 471: Insulators.
[6] IEC 62223:2009 Insulators – Glossary of terms and definitions.
[7] Warunki techniczne doboru izolatorów kompozytowych do linii średnich napięć i 110 kV. Oprac. Instytutu Energetyki, Warszawa 2003.
[8] WG A3.21 Report 455: Aspects for the application of composite insulators to high voltage (72 kV) apparatus. CIGRE 2011.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0036-0017
Identyfikatory